1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng hỏi vì sao

Cuộn trang

1. [Dm] Rồi một ngày mưa không đến [C] Có tiếng bước chân ai qua [Dm] Người hẹn từ muôn kiếp trước [D7] Với ánh mắt đen như trời [Gm] khuya. Đến lay hồn [F] anh Đến lay cuộc [C] đời Đời anh đang héo [F] hon [Gm] Em đến thay làn [Dm] mưa Tưới trên khô [Gm] cằn Giọt mưa mát tim [A] anh. ĐK1: Đừng hỏi vì [Dm] sao anh hát vu [C] vơ Đừng hỏi vì [Bb] sao anh ngu anh [C] ngơ, anh thức trắng [F] đêm [A] Đừng hỏi vì [Dm] sao anh đã yêu [Gm] em Đừng hỏi vì [Bb] sao tim anh bây [A] giờ riêng bóng hình [Dm] em. 2. [Dm] Đừng hỏi vì sao em nhé [C] Nếu đã biết anh yêu em [Dm] Đừng hỏi vì sao em nhé [D7] Hãy đến với nhau chia ngày [Gm] vui. Núi cao biển [F] xanh Sóng xô êm [C] đềm Mình yêu nhau nhé [F] em [Gm] Em, dấu yêu của [Dm] anh Đến đây vui [Gm] vầy Đời không có bao [A] lâu. ĐK2: Đừng hỏi vì [Dm] sao anh đã yêu [C] em Đừng hỏi vì [Bb] sao anh đưa em [C] đi, theo những bước [F] chân [A] Đừng hỏi vì [Dm] sao anh đã yêu [Gm] em Cuộc đời từ [Bb] đây anh xin dâng [A] người dâng hết tình [Dm] anh.

Video hướng dẫn