highlight chords
				             [C]                      
Á nh sáng chói lóa xóa hết bóng tối quanh đây 
  [C]          [G]         
Bạn ơi cùng tôi hát lên nào, cháy lên nào 
  [Am]                 [Em]  
Bao nhiêu con tim tan theo tan theo tiế ng ca 
 [C]                
Đ ừng ngồi yên trong những góc tối 
 [G]                [C]   
N ào mời bạn thân hãy bước đến cùn g tôi 
 

 [C]                 
H ãy đến vỗ tay theo nhịp trống vang 
 [C]               
N hảy múa lắc lư cho đời đắm say 
 [C]                  
Dáng ai lướt qua bao chàng ngất ngây 
 [C]           [G]  
V à hôm nay ta sẽ cùng s áng 
            [C]  
Như ngàn sao trên trời cao 
 [Am]        [C] 
K hát khao bao mơ ư ớc 
 [G]              [C] 
N ghìn đam mê hòa cùng tiếng h át 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng Ngồi Yên Trong Góc Tối

				             [C]                      
Á nh sáng chói lóa xóa hết bóng tối quanh đây 
  [C]          [G]         
Bạn ơi cùng tôi hát lên nào, cháy lên nào 
  [Am]                 [Em]  
Bao nhiêu con tim tan theo tan theo tiế ng ca 
 [C]                
Đ ừng ngồi yên trong những góc tối 
 [G]                [C]   
N ào mời bạn thân hãy bước đến cùn g tôi 
 

 [C]                 
H ãy đến vỗ tay theo nhịp trống vang 
 [C]               
N hảy múa lắc lư cho đời đắm say 
 [C]                  
Dáng ai lướt qua bao chàng ngất ngây 
 [C]           [G]  
V à hôm nay ta sẽ cùng s áng 
            [C]  
Như ngàn sao trên trời cao 
 [Am]        [C] 
K hát khao bao mơ ư ớc 
 [G]              [C] 
N ghìn đam mê hòa cùng tiếng h át 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com