1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng nhắc chuyện đa đa

Cuộn trang

Đừng [Am] nhắc chuyện đa đa khi [A7] mình đã xa [Dm] rồi Phương [F] trời cách đôi [E7] nơi Ôi [Am] nhớ thương ngày [Dm] nao cung [F] phím tơ dạt [Am] dào Em [F] nghẹn ngào thương [E7] nhớ Dù [Am] chỉ lần xa [G] nhau, tơ [E7] duyên ai lẽ [Am] nào Dang dở một tình [E7] sầu. Lần [Am] cuối nhìn thu rơi em [A7] về nơi xa [Dm] vời Phương [F] trời cách đôi [E7] nơi. Thương [Am] cánh chim đa [Dm] đa khóc [G] cho duyên ngọc [Am] ngà Ôi [F] trời sao ngăn [E7] lối Cuộc [Am] đời anh cách [G] xa, em [A7] về nời xa [Dm] lạ Chôn [E7] kín một một tình [Am] ca. Em [Am] ơi cung đàn ngày [F] xưa Hát [Am] sao cho [G] vừa để [C] khung trời mênh [E7] mông Rồi [G] mai em [Dm] bước theo [E7] chồng [Dm] Trông về quê [E7] mẹ chín chiều ruột [Am] đau Tim [C] anh ray rứt nghẹn [E7] ngào Nhìn thương con [Am] nhện đếm [F] sầu đường [Am] tơ. Đừng [Am] nhắc chuyện đa đa khi [A7] mình đã xa [Dm] rồi Phương [F] trời cách đôi [E7] nơi Thương [Am] cánh chim đa [Dm] đa khóc [G] cho duyên ngọc [Am] ngà Ôi [F] trời sao ngăn [E7] lối Cuộc [Am] đời anh cách [G] xa em [A7] về nơi xa [Dm] lạ Chôn [E7] kín một một tình [Am] ca.

Video hướng dẫn