highlight chords
Đừng [Am] nhắc chuyện đa đa khi [A7] mình đã xa [Dm] rồi
Phương [F] trời cách đôi [E7] nơi
Ôi [Am] nhớ thương ngày [Dm] nao cung [F] phím tơ dạt [Am] dào
Em [F] nghẹn ngào thương [E7] nhớ
Dù [Am] chỉ lần xa [G] nhau, tơ [E7] duyên ai lẽ [Am] nào
Dang dở một tình [E7] sầu.
Lần [Am] cuối nhìn thu rơi em [A7] về nơi xa [Dm] vời
Phương [F] trời cách đôi [E7] nơi.
Thương [Am] cánh chim đa [Dm] đa khóc [G] cho duyên ngọc [Am] ngà
Ôi [F] trời sao ngăn [E7] lối
Cuộc [Am] đời anh cách [G] xa, em [A7] về nời xa [Dm] lạ
Chôn [E7] kín một một tình [Am] ca.
Em [Am] ơi cung đàn ngày [F] xưa
Hát [Am] sao cho [G] vừa để [C] khung trời mênh [E7] mông
Rồi [G] mai em [Dm] bước theo [E7] chồng
[Dm] Trông về quê [E7] mẹ chín chiều ruột [Am] đau
Tim [C] anh ray rứt nghẹn [E7] ngào
Nhìn thương con [Am] nhện đếm [F] sầu đường [Am] tơ.
Đừng [Am] nhắc chuyện đa đa khi [A7] mình đã xa [Dm] rồi
Phương [F] trời cách đôi [E7] nơi
Thương [Am] cánh chim đa [Dm] đa khóc [G] cho duyên ngọc [Am] ngà
Ôi [F] trời sao ngăn [E7] lối
Cuộc [Am] đời anh cách [G] xa em [A7] về nơi xa [Dm] lạ
Chôn [E7] kín một một tình [Am] ca.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng nhắc chuyện đa đa

Lâm Hoàng
Đừng [Am] nhắc chuyện đa đa khi [A7] mình đã xa [Dm] rồi
Phương [F] trời cách đôi [E7] nơi
Ôi [Am] nhớ thương ngày [Dm] nao cung [F] phím tơ dạt [Am] dào
Em [F] nghẹn ngào thương [E7] nhớ
Dù [Am] chỉ lần xa [G] nhau, tơ [E7] duyên ai lẽ [Am] nào
Dang dở một tình [E7] sầu.
Lần [Am] cuối nhìn thu rơi em [A7] về nơi xa [Dm] vời
Phương [F] trời cách đôi [E7] nơi.
Thương [Am] cánh chim đa [Dm] đa khóc [G] cho duyên ngọc [Am] ngà
Ôi [F] trời sao ngăn [E7] lối
Cuộc [Am] đời anh cách [G] xa, em [A7] về nời xa [Dm] lạ
Chôn [E7] kín một một tình [Am] ca.
Em [Am] ơi cung đàn ngày [F] xưa
Hát [Am] sao cho [G] vừa để [C] khung trời mênh [E7] mông
Rồi [G] mai em [Dm] bước theo [E7] chồng
[Dm] Trông về quê [E7] mẹ chín chiều ruột [Am] đau
Tim [C] anh ray rứt nghẹn [E7] ngào
Nhìn thương con [Am] nhện đếm [F] sầu đường [Am] tơ.
Đừng [Am] nhắc chuyện đa đa khi [A7] mình đã xa [Dm] rồi
Phương [F] trời cách đôi [E7] nơi
Thương [Am] cánh chim đa [Dm] đa khóc [G] cho duyên ngọc [Am] ngà
Ôi [F] trời sao ngăn [E7] lối
Cuộc [Am] đời anh cách [G] xa em [A7] về nơi xa [Dm] lạ
Chôn [E7] kín một một tình [Am] ca.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com