highlight chords
[Em] Xin trả [C] lại từng trăng [D] sao từng câu [G] nói yêu thương ban [Em] đầu
Mơ đã [C] tàn, mộng đã [D] tan chẳng nợ [Em] gì nhau
[Em] Đừng trách người [Am] ơi, [C] tội thân [D] anh [C] làm sao bắt [D] con tim vâng [B7] lời
[Em] Làm khổ đời [Am] nhau [C] gì vui [D] đâu [C] một khi thế [D] gian đầy điên [B7] đảo
Có những [C] điều mà con [D] tim vì say [G] đắm hóa ra yếu [Em] mềm
Để bây [C] giờ dù thương [D] đau đành im [G] tiếng 
Nỗi đau [C] này nào riêng [D] ai tình kia [G] đã chết theo tháng [Em] ngày
Để bây [C] giờ nhìn ngoảnh [D] lại chẳng ai còn [Em] đây
Đừng hỏi vì [Am] sao [C] mình yêu [D] nhau [C] nào ai biết [D] đâu mây xanh [B7] màu
[Em] Đừng hỏi tại [Am] sao [C] mình xa [D] nhau [C] làm sao biết [D] được làn hư [B7] ảo
Giữa cuộc [C] đời tựa chiêm [D] bao đầy cay [G] đắng lẫn ngọt [Em] ngào
Biết nơi [C] nào để con [D] tim dại khờ nương [G] náu
Xin trả [C] lại từng trăng [D] sao từng câu [G] nói yêu thương ban [Em] đầu
Mơ đã [C] tàn, mộng đã [D] tan chẳng nợ gì [Em] nhau
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng trách người ơi

Lê Hựu Hà
[Em] Xin trả [C] lại từng trăng [D] sao từng câu [G] nói yêu thương ban [Em] đầu
Mơ đã [C] tàn, mộng đã [D] tan chẳng nợ [Em] gì nhau
[Em] Đừng trách người [Am] ơi, [C] tội thân [D] anh [C] làm sao bắt [D] con tim vâng [B7] lời
[Em] Làm khổ đời [Am] nhau [C] gì vui [D] đâu [C] một khi thế [D] gian đầy điên [B7] đảo
Có những [C] điều mà con [D] tim vì say [G] đắm hóa ra yếu [Em] mềm
Để bây [C] giờ dù thương [D] đau đành im [G] tiếng 
Nỗi đau [C] này nào riêng [D] ai tình kia [G] đã chết theo tháng [Em] ngày
Để bây [C] giờ nhìn ngoảnh [D] lại chẳng ai còn [Em] đây
Đừng hỏi vì [Am] sao [C] mình yêu [D] nhau [C] nào ai biết [D] đâu mây xanh [B7] màu
[Em] Đừng hỏi tại [Am] sao [C] mình xa [D] nhau [C] làm sao biết [D] được làn hư [B7] ảo
Giữa cuộc [C] đời tựa chiêm [D] bao đầy cay [G] đắng lẫn ngọt [Em] ngào
Biết nơi [C] nào để con [D] tim dại khờ nương [G] náu
Xin trả [C] lại từng trăng [D] sao từng câu [G] nói yêu thương ban [Em] đầu
Mơ đã [C] tàn, mộng đã [D] tan chẳng nợ gì [Em] nhau

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com