1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đừng trách người ơi

Cuộn trang

[Em] Xin trả [C] lại từng trăng [D] sao từng câu [G] nói yêu thương ban [Em] đầu Mơ đã [C] tàn, mộng đã [D] tan chẳng nợ [Em] gì nhau [Em] Đừng trách người [Am] ơi, [C] tội thân [D] anh [C] làm sao bắt [D] con tim vâng [B7] lời [Em] Làm khổ đời [Am] nhau [C] gì vui [D] đâu [C] một khi thế [D] gian đầy điên [B7] đảo Có những [C] điều mà con [D] tim vì say [G] đắm hóa ra yếu [Em] mềm Để bây [C] giờ dù thương [D] đau đành im [G] tiếng Nỗi đau [C] này nào riêng [D] ai tình kia [G] đã chết theo tháng [Em] ngày Để bây [C] giờ nhìn ngoảnh [D] lại chẳng ai còn [Em] đây Đừng hỏi vì [Am] sao [C] mình yêu [D] nhau [C] nào ai biết [D] đâu mây xanh [B7] màu [Em] Đừng hỏi tại [Am] sao [C] mình xa [D] nhau [C] làm sao biết [D] được làn hư [B7] ảo Giữa cuộc [C] đời tựa chiêm [D] bao đầy cay [G] đắng lẫn ngọt [Em] ngào Biết nơi [C] nào để con [D] tim dại khờ nương [G] náu Xin trả [C] lại từng trăng [D] sao từng câu [G] nói yêu thương ban [Em] đầu Mơ đã [C] tàn, mộng đã [D] tan chẳng nợ gì [Em] nhau

Video hướng dẫn