1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dưới chân Thập tự (Xin vác lấy Thập giá)

Đỗ Vy Hạ
Nguồn: thanhcavietnam.net