1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường ai nấy đi (Ferry Boat At Nigh - 夜のフェリーボート)

Cuộn trang

1. [Em] Buổi chiều nhạt nhoà còn mưa [G] mãi Phút cuối [Am] ta xa cách nhau [C] rồi [Em] Mái tóc ướt đẫm xót [G] xa Mưa trôi bao bình [B7] yên. Ngày xa [Em] xưa yêu nhau từng giây Đường tình [Bm] cuối nay rẽ chia rồi [Am] Tay đan tay nhau níu hy [Em] vọng [B7] Thêm vấn vương một lần tiễn [Em] đưa. ĐK: Không một [C] ai yêu, [Bm] muốn xa rời [Em] nhau Không cuộc [C] chia ly, [Am] mắt không đẫm [B7] lệ Còn gì luyến [Em] tiếc nữa, hãy mau quay [Am] đi Tình đã [Bm] lỡ, [B7] hai chúng ta xa nhau từ [Em] đây. 2. [Em] Loài người đoạ đày từ khi [G] cắn trái cấm Mới biết [Am] yêu thương oán [C] hờn [Em] Khi em yêu anh, biết [G] yêu có mình [B7] anh. Còn anh [Em] đây luôn mộng mơ Vừa thấy [Bm] bóng đã quên hình [Am] Chia duyên ngăn đôi đó ý [Em] trời [B7] Anh với em đường ai nấy [Em] đi.