1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường lên Tây Bắc

Cuộn trang

1. Đường [G] lên Tây Bắc xa xôi nếp nhà sàn thấp [Em] thoáng Đằng [Am] xa tiếng hát dân quân tiếng [D] reo lưng đồi [G] nương [C] Cùng bảo vệ quê hương, sức [G] trai bền gan chiến đấu Tay [C] súng dân quân bao [Am] phen còn ghi máu [C] thù Giặc [Am] đến không mong ngày [D] về, đồng quê vang khúc mến [G] yêu. 2. Đường [G] lên Tây Bắc quanh co, tiếng chim rừng đây [Em] đó Đằng [Am] xa tiếng hát đồng xanh, lúa [D] reo trên đồi [G] cao [C] Cùng tập đoàn tăng gia, phá [G] nương trồng thêm ngô sắn Ta [C] quyết thi đua nuôi [Am] quân để mau thắng [C] thù Cùng [Am] nhau ta khơi luống [D] cày, gìn giữ nương lúa mến [G] yêu.

Video hướng dẫn