1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đường tôi đi dài theo đất nước

Cuộn trang

1. Đời giao [Dm] liên bước tôi [Bb] đi dài [C] theo theo đất [F] nước Đường tôi đi, núi chênh vênh có mây [C] bay dưới chân giăng [A7] thành Đời tôi như những con [Bb] thoi dệt tình [C] yêu quê hương đất [F] nước Đời tôi như cánh chim bay, cánh chim [A7] bay suốt dãy Trường [Dm] Sơn [C] Ôi non [Dm] xanh nước biếc, [C] luôn luôn dìu chân ta bước [Dm] tiếp [F] Nghĩ cũng lắm gian [C] nguy, song khi [Dm] mà quê hương rớm [F] máu [C] Dẫu thác lũ băng [F] băng, [C] dẫu bão [F] núi dông [C] rừng ĐK1: Dù đường [Dm] trơn trời nghiêng hề [F] chi Đường Trường [C] Sơn từng quen nhịp đi những bước [Dm] chân coi khinh gian [C] nguy Dẫu giá [F] buốt chân tay, [C] dẫu nắng [F] khét đôi [C] vai gùi nặng [F] vai rừng khuya vực sâu Ngày [F] qua đường mây đèo [C] cao vẫn vui [Dm] cùng Trường [C] sơn mấy thương [Dm] yêu 2. Đời giao [Dm] liên bước tôi [Bb] đi dài [C] theo theo đất [F] nước Đường tôi đi, núi chênh vênh có mây [C] bay dưới chân giăng [A7] thành Đời tôi như những con [Bb] thoi dệt tình [C] yêu quê hương đất [F] nước. Đời tôi như cánh chim bay, cánh chim [A7] bay suốt dãy Trường [Dm] Sơn [C] Ôi non [Dm] xanh nước biếc, [C] luôn luôn dìu chân ta bước [Dm] tiếp [F] Cũng lắm lúc gian [C] nan, chung quanh [Dm] đạn bom rơi chắn [F] lối [C] Đất nước vẫn [F] bên tôi [C] rẽ lối vết [F] chân [C] nai ĐK 2: Đường Trường [Dm] Sơn thuộc như bàn [F] tay Từng bờ [C] khe cầu treo ngọn cây, những bước [Dm] đi đi theo tương [C] lai Đất nước [F] vẫn bên tôi. [C] Suối róc [F] rách trăng [C] soi đường hiện [F] xa gần theo tầng mây Cảnh [F] đẹp như giục tâm hồn [C] tôi bước trên [Dm] đường Trường [C] Sơn mấy thương [Dm] yêu

Video hướng dẫn