1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Duyên Bắc tình Nam

Cuộn trang

1. Duyên tình mặn [C] nồng qua mấy mùa [Dm] trăng Xê cống xự [Gm] xang đục trong bên [Dm] chàng Con nước lớn [C] ròng khuya sớm ầu [Am] ơ Mái ấm bên sông tiếng cười trẻ [F] thơ [Dm] 2. Quan họ miệt [C] vườn duyên dáng đảm [Dm] đang Mưa nắng đò [Gm] ngang buồn vui bên [Dm] chàng Son sắt tấm [C] lòng bát ngát hương [Am] sen Đến hẹn một [Gm] phen đậm sâu tơ [Dm] hồng ĐK: Thương quá là [Bb] thương ơi câu hò quê [Dm] hương Duyên bắc tình [Gm] nam ơi Quan họ miệt [F] vườn Hò [Gm] ơ (hò ơi) điệu lý chung [F] tình, (điệu lý chung [Dm] tình) Người [Gm] ơi cô Tấm về [Am] dinh Thương quá là [Bb] thương ơi câu hò quê [Dm] hương Duyên bắc tình [Gm] nam ơi quan họ miệt [F] vườn Hò [Gm] ơ (hò ơi) thân quýt cành [F] cam (thân quýt cành [Dm] cam) Người [A] ơi cô Tấm miền [Dm] Nam

Video hướng dẫn