highlight chords
				            [A]                 [D]    
Uncomplicated, you enjoy the simple things 
[A]                 A+C#m    [D]    
Don’t need no make-up you just wear what nature brings 
[C#m]          [D]       [Bm]     E+C#    
If you could see what I see you would know you’re beautiful 
 

          [A]            [C#7]   [F#m] 
You make it easy to love you every time you smile at me 
[D]         [A]    [E]         [C#m]    [D] 
And it’s so easy to love you girl you shine so naturally 
 [F#m]      [D]             [D]   
I couldn’t even count them there’s so many ways 
          [A]    
You make it easy to love you 
 

[A]                     [D]    
You can’t hide it, it’s there in everything you do 
[A]                   A+C#m    [D] 
You don’t see it, and that’s just why I fell for you 
[C#m]          [D]       [Bm]     E+C#    
If you could see what I see you would know you’re beautiful 
 

          [A]            [C#7]   [F#m] 
You make it easy to love you every time you smile at me 
[D]         [A]    [E]         [C#m]    [D] 
And it’s so easy to love you girl you shine so naturally 
 [F#m]      [D]             [D]   
I couldn’t even count them there’s so many ways 
          [A]     
You make it easy to love you 
 

          [A]     
You make it easy to love you 
[C#m]          [D]       [Bm]     E+C#    
If you could see what I see you would know you’re beautiful 
 

          [A]            [C#7]   [F#m] 
You make it easy to love you every time you smile at me 
[D]         [A]       [E]      [C#m]    [D] 
And it’s so easy to love you girl you shine so naturally 
 [F#m]      [D]             [D]   
I couldn’t even count them there’s so many ways 
          [A]    
You make it easy to love you 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Easy to love you

				            [A]                 [D]    
Uncomplicated, you enjoy the simple things 
[A]                 A+C#m    [D]    
Don’t need no make-up you just wear what nature brings 
[C#m]          [D]       [Bm]     E+C#    
If you could see what I see you would know you’re beautiful 
 

          [A]            [C#7]   [F#m] 
You make it easy to love you every time you smile at me 
[D]         [A]    [E]         [C#m]    [D] 
And it’s so easy to love you girl you shine so naturally 
 [F#m]      [D]             [D]   
I couldn’t even count them there’s so many ways 
          [A]    
You make it easy to love you 
 

[A]                     [D]    
You can’t hide it, it’s there in everything you do 
[A]                   A+C#m    [D] 
You don’t see it, and that’s just why I fell for you 
[C#m]          [D]       [Bm]     E+C#    
If you could see what I see you would know you’re beautiful 
 

          [A]            [C#7]   [F#m] 
You make it easy to love you every time you smile at me 
[D]         [A]    [E]         [C#m]    [D] 
And it’s so easy to love you girl you shine so naturally 
 [F#m]      [D]             [D]   
I couldn’t even count them there’s so many ways 
          [A]     
You make it easy to love you 
 

          [A]     
You make it easy to love you 
[C#m]          [D]       [Bm]     E+C#    
If you could see what I see you would know you’re beautiful 
 

          [A]            [C#7]   [F#m] 
You make it easy to love you every time you smile at me 
[D]         [A]       [E]      [C#m]    [D] 
And it’s so easy to love you girl you shine so naturally 
 [F#m]      [D]             [D]   
I couldn’t even count them there’s so many ways 
          [A]    
You make it easy to love you 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com