highlight chords
				             

  [D]    [D]     [Em]  
O ooh I ne ed your lo vein, 
   [G]       [D]    
Gue ss you know it "s true. 
   [D]        [Em]   
Hop e you need my lov e babe, 
.] Jus]G   [D]  
t like I need y ou. 
   [D]    [Em]    [D]    [Em]   
Hol d me, lo ve me, hol d me, lov e me. 
   [D]       [Em]     
Ain" t got nothin"b ut lovein, 
   [G]      [D] 
Eig ht days a we ek. 
  
* 
              
Love you ev"ry day girl, 
           
Always on my mind. 
              
One thing I can say girl, 
             
Love you all the time. 
                   
Hold me, love me, hold me, love me. 
                
Ain"t got nothin"but lovein, 
           
Eight days a week. 
 

          
Eight days a week 
       
I love you. 
          
Eight days a week 
                 
Is not enough to show I care * 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Eight days a week - The Beatles

				             

  [D]    [D]     [Em]  
O ooh I ne ed your lo vein, 
   [G]       [D]    
Gue ss you know it "s true. 
   [D]        [Em]   
Hop e you need my lov e babe, 
.] Jus]G   [D]  
t like I need y ou. 
   [D]    [Em]    [D]    [Em]   
Hol d me, lo ve me, hol d me, lov e me. 
   [D]       [Em]     
Ain" t got nothin"b ut lovein, 
   [G]      [D] 
Eig ht days a we ek. 
  
* 
              
Love you ev"ry day girl, 
           
Always on my mind. 
              
One thing I can say girl, 
             
Love you all the time. 
                   
Hold me, love me, hold me, love me. 
                
Ain"t got nothin"but lovein, 
           
Eight days a week. 
 

          
Eight days a week 
       
I love you. 
          
Eight days a week 
                 
Is not enough to show I care * 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com