highlight chords
				             [Am]     [G]      [F]      [E]         
E m biết sẽ kh ông có thiên đường, sẽ kh ông còn yêu thương 
  [Am]     [G]      [F]     [E]    
Và em biết sẽ không, giữ an h được đã lâu rồi 
  [Am]      [G]      [F]    [F]         
Ng ày ta mới quen nhau, mới yê u nhau,v ới em đẹp biết mấy 
 [Am]    [G]      [F]          
G iờ mãi nơ i đâu, dẫu vắ ng xa không bao lâu 
      [Dm]         [Am]     
Thao thức c hờ từng ngày dài, mo ng nhớ hoài 
 

 [Am]    [G]       [F]     [E]        
E m đếm sao khuya, nhắc tê n ai,biết ai còn nhớ đến 
    [Am]     [G]      [F]       [E]     [Am]    
Ngày x ưa,những cơ n mưa, phố t rưa buồn giờ cò n mỗi em, lạnh thêm 
 

 [Dm]      [G]     [G]       
..Ngày tháng v ô tâm cứ h ờ hững trôi. 
 [Dm]       [Em]     [Am]    
..Tình mãi xa x ôi chẳng tìm đến nơi 
 [Dm]    [C]       [C]      
Rồi bỗng h ôm nao chợt nhì n thấy nhau 
         [F]         [B7]   
Quay mặt đi em bậ t khóc, quen nhau bao lâu 
       [Em]    
Nay đành sao chối từ 
 

 

                 
Em đếm bước chân, khắp căn phòng 
                        
Vẫn như còn đâu đây một chút thoáng hương xưa 
                   
Dấu yêu ngày nào giờ đã xa, còn đâu 
 

                 
Em đếm bước chân, khắp căn phòng 
                        
Vẫn như còn đâu đây một chút thoáng hương xưa 
                   
Dấu yêu ngày nào giờ đã xa, còn đâu 
 

                   
Tình vẫn trong em như ngày mới quen 
                     
Tình vẫn biết ghen, biết buồn những đêm 
                   
Người mãi nơi đâu không về với nhau 
              
Đêm từng đêm em ngồi khóc 
         
Bao năm yêu nhau 
           
Nay tàn theo khói mờ 
 

                
Em đếm sao khuya, nhắc tên ai 
               
Biết ai còn nhớ đến ngày xưa 
                            
Những cơn mưa, phố trưa buồn giờ còn mỗi em, lạnh thêm 
 

              
Anh vẫn miệt mài đường dài 
       
Em nhớ hoài 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em biết

				             [Am]     [G]      [F]      [E]         
E m biết sẽ kh ông có thiên đường, sẽ kh ông còn yêu thương 
  [Am]     [G]      [F]     [E]    
Và em biết sẽ không, giữ an h được đã lâu rồi 
  [Am]      [G]      [F]    [F]         
Ng ày ta mới quen nhau, mới yê u nhau,v ới em đẹp biết mấy 
 [Am]    [G]      [F]          
G iờ mãi nơ i đâu, dẫu vắ ng xa không bao lâu 
      [Dm]         [Am]     
Thao thức c hờ từng ngày dài, mo ng nhớ hoài 
 

 [Am]    [G]       [F]     [E]        
E m đếm sao khuya, nhắc tê n ai,biết ai còn nhớ đến 
    [Am]     [G]      [F]       [E]     [Am]    
Ngày x ưa,những cơ n mưa, phố t rưa buồn giờ cò n mỗi em, lạnh thêm 
 

 [Dm]      [G]     [G]       
..Ngày tháng v ô tâm cứ h ờ hững trôi. 
 [Dm]       [Em]     [Am]    
..Tình mãi xa x ôi chẳng tìm đến nơi 
 [Dm]    [C]       [C]      
Rồi bỗng h ôm nao chợt nhì n thấy nhau 
         [F]         [B7]   
Quay mặt đi em bậ t khóc, quen nhau bao lâu 
       [Em]    
Nay đành sao chối từ 
 

 

                 
Em đếm bước chân, khắp căn phòng 
                        
Vẫn như còn đâu đây một chút thoáng hương xưa 
                   
Dấu yêu ngày nào giờ đã xa, còn đâu 
 

                 
Em đếm bước chân, khắp căn phòng 
                        
Vẫn như còn đâu đây một chút thoáng hương xưa 
                   
Dấu yêu ngày nào giờ đã xa, còn đâu 
 

                   
Tình vẫn trong em như ngày mới quen 
                     
Tình vẫn biết ghen, biết buồn những đêm 
                   
Người mãi nơi đâu không về với nhau 
              
Đêm từng đêm em ngồi khóc 
         
Bao năm yêu nhau 
           
Nay tàn theo khói mờ 
 

                
Em đếm sao khuya, nhắc tên ai 
               
Biết ai còn nhớ đến ngày xưa 
                            
Những cơn mưa, phố trưa buồn giờ còn mỗi em, lạnh thêm 
 

              
Anh vẫn miệt mài đường dài 
       
Em nhớ hoài 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com