1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em có về cùng với ta

Cuộn trang

1. Ta vẫn [Dm] còn đây trông [F] trời mùa đông se [Bb] gió Ta vẫn còn [Gm] đây bước [A] hoang trong cõi lưu [Dm] đày Một đời dài hóa trong tăm [Bb] tối chỉ để [C] lại chua sót mà [F] thôi In nỗi [Bb] sầu trên lá thu [A] vàng nắm tro tàn khi gió [Dm] đông sang ĐK: Giọt [Dm] nước đọng cuối cành [Gm] khô, rồi [C] tan trong cõi hư [F] vô Tìm [Gm] vui qua nỗi ưu [A] phiền, khoảng sầu nào của riêng [Dm] ai Ngày [Dm] tháng rồi cũng dần [Gm] qua, đời [C] lênh đênh chốn phong [F] ba Ánh [Dm] đèn chôn kiếp phù [Gm] du, cũng [A] đành vui giấc ngàn [Dm] thu 2. Ta sẽ về [Dm] đâu sau [F] này khi đôi mi [Bb] khép Ta sẽ về [Gm] chăng? bướm [A] hoa khoe sắc [Dm] cung hằng Hay là về rừng thưa hoang [Bb] vắng hoặc về [C] miền gió tuyết mềm [F] băng Em có [Bb] chờ giây phút ta [A] về, em có về cùng với [Dm] ta chăng?

Video hướng dẫn