highlight chords
				                 [C]       [Em] 
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
               [G#] 
Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng . 
        [Bbm]        [C] 
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân . 
       [Fm]         [Bbm] 
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức . 
  [C#]        [G]      [C] 
Sáng che em vòm lá me xanh....... . 
 

       [C#]     [Fm] 
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
        [C#]      [G#]
Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm 
   [Bbm] [C]  [C]   [Fm] 
Có hai mùa vẫn đi về . 
 [C]  [Bbm]    [C]       [Fm] 
Có con đường nằm nghe nắng mưa . 
 

  
ĐK: 
     [F]       [Dm] 
Em ra đi nơi này vẫn thế . 
 [F]    [Gm]         [C] 
Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ . 
        [Dm]     [Gm] 
Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru . 
        [Am] 
Có tiếng em thơ 
         [Bb]       [C] 
Có chút nắng trong , tiếng gà trưa . 
 

       [C]     [Fm] 
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
               [G#] 
Nhớ đường dài qua cầu lại nối . 
           [Bbm]      [C] 
Nhớ những con kênh nối hai Dòng sông . 
         [Em]    [Bbm] 
Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng . 
             [G]      [C] 
Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm........ . 
 

       [C]     [Fm] 
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
         [C#]      [G#] 
Trong lòng phố mưa đêm trói chân . 
     [Bbm]      [C]  [Fm] 
Dưới hiên nhà nước dâng tràn . 
  [C]    [Bbm]    [C]     [Em] 
Phố bỗng là dòng sông uốn quanh . 
 

              
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
                 
Nhớ Sài gòn những chiều ngợp gió 
                 
Lá hát như mưa suốt con đường đi 
               
Có mặt đường vàng hoa như gấm 
               
Có không gian màu áo bay lên 
 

              
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
                 
Khi chiều xuống bên sông nước lên 
            
Én nô đùa giữa phố nhà 
               
Có nắng vàng lạc trên lối đi 
 

  
ĐK: 
             
Em ra đi nơi này vẫn thế 
              
Vẫn có em trong tim của mẹ 
               
Thành phố vẫn có những ước mơ 
          
Vẫn sống thiết tha 
                
Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi 
 

              
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
                
Nhớ Sài gòn những chiều gặp gỡ 
                
Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm 
                
Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng 
               
Phố em qua gạch ngói quen tên 
 

              
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
             
Quê nhà đó bao năm có em 
           
Có bóng dừa có câu hò 
             
Có con đò chở mưa nắng đi 
 

              
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em còn nhớ hay em đã quên(C)

				                 [C]       [Em] 
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
               [G#] 
Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng . 
        [Bbm]        [C] 
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân . 
       [Fm]         [Bbm] 
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức . 
  [C#]        [G]      [C] 
Sáng che em vòm lá me xanh....... . 
 

       [C#]     [Fm] 
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
        [C#]      [G#]
Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm 
   [Bbm] [C]  [C]   [Fm] 
Có hai mùa vẫn đi về . 
 [C]  [Bbm]    [C]       [Fm] 
Có con đường nằm nghe nắng mưa . 
 

  
ĐK: 
     [F]       [Dm] 
Em ra đi nơi này vẫn thế . 
 [F]    [Gm]         [C] 
Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ . 
        [Dm]     [Gm] 
Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru . 
        [Am] 
Có tiếng em thơ 
         [Bb]       [C] 
Có chút nắng trong , tiếng gà trưa . 
 

       [C]     [Fm] 
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
               [G#] 
Nhớ đường dài qua cầu lại nối . 
           [Bbm]      [C] 
Nhớ những con kênh nối hai Dòng sông . 
         [Em]    [Bbm] 
Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng . 
             [G]      [C] 
Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm........ . 
 

       [C]     [Fm] 
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
         [C#]      [G#] 
Trong lòng phố mưa đêm trói chân . 
     [Bbm]      [C]  [Fm] 
Dưới hiên nhà nước dâng tràn . 
  [C]    [Bbm]    [C]     [Em] 
Phố bỗng là dòng sông uốn quanh . 
 

              
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
                 
Nhớ Sài gòn những chiều ngợp gió 
                 
Lá hát như mưa suốt con đường đi 
               
Có mặt đường vàng hoa như gấm 
               
Có không gian màu áo bay lên 
 

              
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
                 
Khi chiều xuống bên sông nước lên 
            
Én nô đùa giữa phố nhà 
               
Có nắng vàng lạc trên lối đi 
 

  
ĐK: 
             
Em ra đi nơi này vẫn thế 
              
Vẫn có em trong tim của mẹ 
               
Thành phố vẫn có những ước mơ 
          
Vẫn sống thiết tha 
                
Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi 
 

              
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
                
Nhớ Sài gòn những chiều gặp gỡ 
                
Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm 
                
Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng 
               
Phố em qua gạch ngói quen tên 
 

              
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
             
Quê nhà đó bao năm có em 
           
Có bóng dừa có câu hò 
             
Có con đò chở mưa nắng đi 
 

              
Em còn nhớ hay em đã quên ? 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com