1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em cũng vô tình

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [C] [D] [Bm] [Em] 1. Cơn gió vô [C] tình đã cuốn trôi hạnh [D] phúc Em cũng vô [Bm] tình ra đi bỏ mặc [Em] anh Đã bao [C] lần anh ngỡ đã [D] quên Nhưng trong tim [Bm] này hình bóng em dâng [Em] đầy. 2. Mất em [C] rồi anh sẽ sống ra [D] sao Bao nhiêu lời [Bm] yêu anh chưa kịp nói [Em] ra Nước mắt nhạt [C] nhoà ướt đẫm khoé lệ [D] cay Bao nhiêu kỷ [Bm] niệm chỉ còn là giấc [Em] mơ. ĐK: Thầm hỏi trời [C] cao tình là chi mà sao [D] cứ khổ đau vậy Gieo nỗi đắng [Bm] cay cho nhau để làm [Em] gì Trên thế gian [C] này ai cũng may mắn được hạnh [D] phúc Mà sao [Bm] ta cứ phải xa lìa [Em] nhau. Đoạn đường phía [C] trước còn chông gai và em [D] cứ bước tiếp đi Nếu đã hết [Bm] yêu có nếu kéo cũng vậy [Em] thôi Chúc em hạnh [C] phúc trên con đường đầy mưa [D] bay Dù rất đau [Bm] đớn anh sẽ luôn mỉm [Em] cười.

Video hướng dẫn