highlight chords
				                [A]        
Lặng ng he em hát dân ca 
        [Fm]      [Bm] [E] 
Hát câu quan h ọ la đà gió b ay 
  [A]           [Bm] 
Em mời tôi miếng trầu cay 
        [E]         
Không ăn cầm lấ y, tôi say mất rồi 
             [A] 
Xốn xang trong dạ bồi hồ i 
        [C#]   [E]         [A] 
Em xinh xinh q uá, em c ười, em cười với ai 
    [C#m]      [F#m] 
Ước gì được là anh ha i 
       [Bm]    [E]    [A] 
Để cho liền c hị hát bà i trao du yên 
     [F#m]       [C#m] 
Đành rằn g không hẹn mà nê n 
       [D]          [E] 
Mải nghe em h át, tôi quên đường v ề 
      [A]     [E]     [A] 
Mải nghe em hát, tôi quên đường về 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em hát dân ca

				                [A]        
Lặng ng he em hát dân ca 
        [Fm]      [Bm] [E] 
Hát câu quan h ọ la đà gió b ay 
  [A]           [Bm] 
Em mời tôi miếng trầu cay 
        [E]         
Không ăn cầm lấ y, tôi say mất rồi 
             [A] 
Xốn xang trong dạ bồi hồ i 
        [C#]   [E]         [A] 
Em xinh xinh q uá, em c ười, em cười với ai 
    [C#m]      [F#m] 
Ước gì được là anh ha i 
       [Bm]    [E]    [A] 
Để cho liền c hị hát bà i trao du yên 
     [F#m]       [C#m] 
Đành rằn g không hẹn mà nê n 
       [D]          [E] 
Mải nghe em h át, tôi quên đường v ề 
      [A]     [E]     [A] 
Mải nghe em hát, tôi quên đường về 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com