highlight chords
				              [C]                [G] 
Em hát thương ai thành cơn mưa núi 
                  
Em hát thương ai tạnh cơn mưa rừng 
                   
Xao xuyến trong tôi lời con sông vang 
                
Câu hát xa đưa rừng thu mơ màng 
 

  [G]           
Lều lêu lêu lếu....hế... 
  [C]                 
Em hát thương ai nắng quên chiều hè 
   [G]                [C]
Sương quên lời thề, tối quên đường về 
   [G]          
Nghìn sầu câu hát Gia-Rai 
                
Bâng khuâng sông nước Gia-Rai 
             
Lều lêu lêu lếu....hế... 
 

 [C]                 
Em hát thương ai nắng rung hạt vàng 
  [G]                [C] 
Cánh chim gọi đàn, xôn xao đại ngàn 
                  
Em hát thương ai thành cơn mưa núi 
                  
Em hát thương ai tạnh cơn mưa rừng 
                   
Xao xuyến trong tôi lời con sông vang 
                
Câu hát xa đưa rừng thu mơ màng 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em hát thương ai

				              [C]                [G] 
Em hát thương ai thành cơn mưa núi 
                  
Em hát thương ai tạnh cơn mưa rừng 
                   
Xao xuyến trong tôi lời con sông vang 
                
Câu hát xa đưa rừng thu mơ màng 
 

  [G]           
Lều lêu lêu lếu....hế... 
  [C]                 
Em hát thương ai nắng quên chiều hè 
   [G]                [C]
Sương quên lời thề, tối quên đường về 
   [G]          
Nghìn sầu câu hát Gia-Rai 
                
Bâng khuâng sông nước Gia-Rai 
             
Lều lêu lêu lếu....hế... 
 

 [C]                 
Em hát thương ai nắng rung hạt vàng 
  [G]                [C] 
Cánh chim gọi đàn, xôn xao đại ngàn 
                  
Em hát thương ai thành cơn mưa núi 
                  
Em hát thương ai tạnh cơn mưa rừng 
                   
Xao xuyến trong tôi lời con sông vang 
                
Câu hát xa đưa rừng thu mơ màng 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com