1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em hát thương ai

Cuộn trang

[C] [G] Em hát thương ai thành cơn mưa núi Em hát thương ai tạnh cơn mưa rừng Xao xuyến trong tôi lời con sông vang Câu hát xa đưa rừng thu mơ màng [G] Lều lêu lêu lếu....hế... [C] Em hát thương ai nắng quên chiều hè [G] [C] Sương quên lời thề, tối quên đường về [G] Nghìn sầu câu hát Gia-Rai Bâng khuâng sông nước Gia-Rai Lều lêu lêu lếu....hế... [C] Em hát thương ai nắng rung hạt vàng [G] [C] Cánh chim gọi đàn, xôn xao đại ngàn Em hát thương ai thành cơn mưa núi Em hát thương ai tạnh cơn mưa rừng Xao xuyến trong tôi lời con sông vang Câu hát xa đưa rừng thu mơ màng

Video hướng dẫn