1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em hãy về quê anh

Cuộn trang

Phiên bản 1: Em ơi hãy đến [Dm] thăm quê [Bb] hương anh Thái [Dm] Bình Về ngắm biển Đồng [Gm] Châu khi [C] chiều về sóng [F] vỗ Xa [Am] xa tiếng sáo [Dm] diều nghe giọng hò thiết [F] tha Càng [C] thêm yêu biết [Gm] mấy quê [A7] hương ta Thái [Dm] Bình Anh ơi hãy đến [Dm] thăm quê [Bb] hương em Thái [Dm] Bình Những cánh đồng phù [Gm] xa ngạt [C] ngào hương lúa [F] chín Thương [Am] anh em vẫn [Dm] chờ dâu tằm xanh bãi [F] quê Con [C] sông thành câu [Gm] hát cho [A7] tình yêu chúng [Dm] mình [Gm] Quê hương em sớm [Bb] chiều vang tiếng [F] hát Bàn [Am] tay em gieo [Bb] hạt cho đồng [A7] lúa thêm [Dm] xanh Thái Bình [C] ơi! Sông [A7] sâu những chuyến [Dm] đò Nhớ [C] thương lời hẹn [F] hò Dù [Gm] mai có đi [C] xa vẫn một lòng thiết [F] tha Gửi [Am] về quê hương [C] ta một tình [Bb] yêu bao [Dm] la Phiên bản 2 --------- Em ơi hãy đến [Dm] thăm quê [Bb] hương anh Thái [Dm] Bình Về ngắm biển Đồng [Gm] Châu khi [C] chiều về sóng [F] vỗ Xa [Am] xa tiếng sáo [Dm] diều nghe giọng hò thiết [F] tha Hoàng [C] hôn chiều tím [Gm] biếc em [A7] đềm những khúc [Dm] ca Anh ơi hãy đến [Dm] thăm quê [Bb] hương em Thái [Dm] Bình Những cánh đồng phù [Gm] xa ngạt [C] ngào hương lúa [F] chín Thương [Am] anh em vẫn [Dm] chờ nong tằm xanh bãi [F] quê Em [C] dệt đôi áo [Gm] mới cho [A7] tình yêu chúng [Dm] mình [Gm] Quê hương em sớm [Bb] chiều vang tiếng [F] hát Bàn [Am] tay em gieo [Bb] hạt cho đồng [A7] lúa thêm [Dm] xanh Thái Bình [C] ơi! Sông [A7] sâu những chuyến [Dm] đò Nhớ [C] thương lời hẹn [F] hò Dù [Gm] mai có đi [C] xa vẫn một lòng thiết [F] tha Gửi [Am] về quê hương [C] ta một tình [Bb] yêu bao [Dm] la

Video hướng dẫn