1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em Hiền Như Masoeur

				                                [Gm]                     [Bb]             [Dm] 
Đưa em về đưới mưa, nói năng chi cũng thừa  
         [Gm]            [Cm]         [F]              [Gm] 
Như mưa đời phất phơ , chắc ta gần nhau chưa  
        [Gm]                       [Bb]           [Dm] 
Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài  
        [Cm]                        [F]              [Gm] 
Đôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha  
  

         [Gm]          [Cm]          [Cm]             [Bb] 
Em mang hồn vô tội , đeo thánh giá huy hoàng  
        [Eb]             [D7]      [D7]              [Gm] 
Còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng  
        [Gm]                     [Bb]             [Dm]
Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa  
        [Cm]           [Cm]        [F]          [Gm] 
Đưa em về dưới mưa , có nhau mà như xa  
  

         [G]             [G]            [C]           [G] 
Em hiền như ma-soeur , vết thương ta bốn mùa  
          [D7]            [Am]       [D7]          [G] 
Trái tim ta bệnh hoạn , em yêu này em yêu  
        [G]         [G]         [C]           [G] 
Ta nhờ em ru ta , hãy ru tên vô đạo  
        [D7]            [Am]       [D7]          [G] 
Hãy ru tên khờ khạo , em yêu này em yêu  
  

        [Gm]           [Gm]         [Bb]           [Dm] 
Đưa em về dưới mưa , chiếc xe lăn dốc già  
        [Cm]           [Cm]      [F]             [Gm] 
Đưa em về dưới mưa , áo em bùn lưa thưa  
        [Gm]           [Gm]       [Bb]         [Dm] 
Đưa em về dưới mưa , hỡi cô em bé nhỏ  
          [Cm]           [Cm]       [F]              [Gm] 
Ôi duyên tình đã qua , có bao giờ không xưa  
        [Gm]             [Gm]        [Bb]              [Dm] 
Vai em tròn dưới mưa , ướt bao nhiêu cũng vừa  
       [Cm]          [Cm]          [Bb]          [Gm] 
Như u tình đã xa , thấm linh hồn em yêu  
  

       [Gm]        [Gm]     [Bb]        [Dm] 
La la là lá la ,lá la la la là  
       [Cm]        [Cm]     [F]         
La la là lá la lá la là la la 
				                    

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập


Nguồn: hocdan.com

highlight chords
				                                [Gm]                     [Bb]             [Dm] 
Đưa em về đưới mưa, nói năng chi cũng thừa  
         [Gm]            [Cm]         [F]              [Gm] 
Như mưa đời phất phơ , chắc ta gần nhau chưa  
        [Gm]                       [Bb]           [Dm] 
Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài  
        [Cm]                        [F]              [Gm] 
Đôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha  
  

         [Gm]          [Cm]          [Cm]             [Bb] 
Em mang hồn vô tội , đeo thánh giá huy hoàng  
        [Eb]             [D7]      [D7]              [Gm] 
Còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng  
        [Gm]                     [Bb]             [Dm]
Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa  
        [Cm]           [Cm]        [F]          [Gm] 
Đưa em về dưới mưa , có nhau mà như xa  
  

         [G]             [G]            [C]           [G] 
Em hiền như ma-soeur , vết thương ta bốn mùa  
          [D7]            [Am]       [D7]          [G] 
Trái tim ta bệnh hoạn , em yêu này em yêu  
        [G]         [G]         [C]           [G] 
Ta nhờ em ru ta , hãy ru tên vô đạo  
        [D7]            [Am]       [D7]          [G] 
Hãy ru tên khờ khạo , em yêu này em yêu  
  

        [Gm]           [Gm]         [Bb]           [Dm] 
Đưa em về dưới mưa , chiếc xe lăn dốc già  
        [Cm]           [Cm]      [F]             [Gm] 
Đưa em về dưới mưa , áo em bùn lưa thưa  
        [Gm]           [Gm]       [Bb]         [Dm] 
Đưa em về dưới mưa , hỡi cô em bé nhỏ  
          [Cm]           [Cm]       [F]              [Gm] 
Ôi duyên tình đã qua , có bao giờ không xưa  
        [Gm]             [Gm]        [Bb]              [Dm] 
Vai em tròn dưới mưa , ướt bao nhiêu cũng vừa  
       [Cm]          [Cm]          [Bb]          [Gm] 
Như u tình đã xa , thấm linh hồn em yêu  
  

       [Gm]        [Gm]     [Bb]        [Dm] 
La la là lá la ,lá la la la là  
       [Cm]        [Cm]     [F]         
La la là lá la lá la là la la