highlight chords
[D] chỗ nhân gian không thể [G] hiểu
Tôi biết buồn em giăng núi [A] sông [D]
Ngày [G] nghiêng vai xuống đôi vai [F#m] nhỏ
Nghe [A] lá reo mừng những ngón [A7] son.
Ở [D] chỗ nhân gian không thể [G] hiểu
Em còn nắng gió tới mai [A] sau [D]
Thấy [G] nhau mà lệ không sao [F#m] chảy
Riêng [A7] máu còn sôi phút nghẹn [D] ngào.
Ở [G] chỗ nhân gian không thể hiểu
Cây [Em] đã về xanh đôi mắt [A] mưa
Chiều [Bm] chưa đi khuất, người sao [F#m] khuất
Em [Em] hiểu vì đâu chim gọi [A7] nhau.
Ở [D] chỗ nhân gian không thể [G] hiểu
Tôi chết từ khi trăng khuyết [A] đi [D]
Ngày [G] sau ai có còn han [F#m] hỏi
Xin [A7] đợi vầng trăng lúc tỏ, [D] mờ.
Ừ [G] thôi trí [D] nhớ rồi như [F#m] gió [Bm]
Cùng [Em] đêm đêm thổi từng cơn qua biển [A] đông [F#m][Bm] thôi năm [G] tháng rồi xa [F#m] lắc
Và [Bm] ta ta [Em] cũng rồi trong nấm mộ [A7] sâu.
Ở [D] chỗ nhân gian không thể [G] hiểu
Ở chỗ nhân gian không thể [F#m] hiểu
Tôi [A7] với người chung một trái [D] tim.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em hiểu vì đâu chim gọi nhau

Trần Duy Đức , Du Tử Lê
[D] chỗ nhân gian không thể [G] hiểu
Tôi biết buồn em giăng núi [A] sông [D]
Ngày [G] nghiêng vai xuống đôi vai [F#m] nhỏ
Nghe [A] lá reo mừng những ngón [A7] son.
Ở [D] chỗ nhân gian không thể [G] hiểu
Em còn nắng gió tới mai [A] sau [D]
Thấy [G] nhau mà lệ không sao [F#m] chảy
Riêng [A7] máu còn sôi phút nghẹn [D] ngào.
Ở [G] chỗ nhân gian không thể hiểu
Cây [Em] đã về xanh đôi mắt [A] mưa
Chiều [Bm] chưa đi khuất, người sao [F#m] khuất
Em [Em] hiểu vì đâu chim gọi [A7] nhau.
Ở [D] chỗ nhân gian không thể [G] hiểu
Tôi chết từ khi trăng khuyết [A] đi [D]
Ngày [G] sau ai có còn han [F#m] hỏi
Xin [A7] đợi vầng trăng lúc tỏ, [D] mờ.
Ừ [G] thôi trí [D] nhớ rồi như [F#m] gió [Bm]
Cùng [Em] đêm đêm thổi từng cơn qua biển [A] đông [F#m][Bm] thôi năm [G] tháng rồi xa [F#m] lắc
Và [Bm] ta ta [Em] cũng rồi trong nấm mộ [A7] sâu.
Ở [D] chỗ nhân gian không thể [G] hiểu
Ở chỗ nhân gian không thể [F#m] hiểu
Tôi [A7] với người chung một trái [D] tim.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com