1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em hiểu vì đâu chim gọi nhau

Cuộn trang

[D] chỗ nhân gian không thể [G] hiểu Tôi biết buồn em giăng núi [A] sông [D] Ngày [G] nghiêng vai xuống đôi vai [F#m] nhỏ Nghe [A] lá reo mừng những ngón [A7] son. Ở [D] chỗ nhân gian không thể [G] hiểu Em còn nắng gió tới mai [A] sau [D] Thấy [G] nhau mà lệ không sao [F#m] chảy Riêng [A7] máu còn sôi phút nghẹn [D] ngào. Ở [G] chỗ nhân gian không thể hiểu Cây [Em] đã về xanh đôi mắt [A] mưa Chiều [Bm] chưa đi khuất, người sao [F#m] khuất Em [Em] hiểu vì đâu chim gọi [A7] nhau. Ở [D] chỗ nhân gian không thể [G] hiểu Tôi chết từ khi trăng khuyết [A] đi [D] Ngày [G] sau ai có còn han [F#m] hỏi Xin [A7] đợi vầng trăng lúc tỏ, [D] mờ. Ừ [G] thôi trí [D] nhớ rồi như [F#m] gió [Bm] Cùng [Em] đêm đêm thổi từng cơn qua biển [A] đông [F#m][Bm] thôi năm [G] tháng rồi xa [F#m] lắc Và [Bm] ta ta [Em] cũng rồi trong nấm mộ [A7] sâu. Ở [D] chỗ nhân gian không thể [G] hiểu Ở chỗ nhân gian không thể [F#m] hiểu Tôi [A7] với người chung một trái [D] tim.

Video hướng dẫn