highlight chords
				             

       [Am]         [Dm7]    
Màn đêm đã buô ng dần, đèn hiu hắt cô quạnh! 
 [G]            [C]      [E]  
N hớ em anh muốn thét lên t rong đêm dài ! 
        [Am]           [Dm]   
Nằm nhớ những k ỷ niệm, gặp nhau phút ba n đầu 
   [G]        [E]      [Am]   
Mắt em , ôi đôi mắt ấy a nh về nhớ nhu ng... 
 

   [Am]        [Dm]  
Em ở đ âu, giờ này em ở đâu? 
     [G]           [C]     
Trong lòng anh từng ngày vẫn nhớ thương em 
    [F]          [B7]    
Em ở đâ u, ngồi buồn nhìn ánh sao đêm 
      [E]         [F]      [E] 
Trên đường khuya 1 mình lặng b ước trong mư a 
    [Am]       [Dm]  
Em ở đâu , giờ này em ở đâu? 
     [G]         [C]     
Ôi nụ hôn nồng nàn ngày ấy trao nhau 
      [F]          [B7]    
Nhưng giờ đâ y, 1 mình phòng vắng đơn côi 
      [E]        [Am]      
Đêm từng đêm , gọi thầm gọi m ãi tên em .. 
        [Am]         [Dm]    
Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt c ô quạnh 
  [G]           [C]      [E] 
Nhớ em! Anh muốn thét lên trong đêm dà i 
        [Am]            [Dm]  
Nằm nhớ những k ỷ niệm, gặp nhau phút ban đầu 
   [G]       [E]         [Am]  
Mắt e m, ôi đôi mắt ấ y... anh về nhớ nhu ng . 
                      
-------------------------------------------- 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em ở đâu - Bằng Kiều

				             

       [Am]         [Dm7]    
Màn đêm đã buô ng dần, đèn hiu hắt cô quạnh! 
 [G]            [C]      [E]  
N hớ em anh muốn thét lên t rong đêm dài ! 
        [Am]           [Dm]   
Nằm nhớ những k ỷ niệm, gặp nhau phút ba n đầu 
   [G]        [E]      [Am]   
Mắt em , ôi đôi mắt ấy a nh về nhớ nhu ng... 
 

   [Am]        [Dm]  
Em ở đ âu, giờ này em ở đâu? 
     [G]           [C]     
Trong lòng anh từng ngày vẫn nhớ thương em 
    [F]          [B7]    
Em ở đâ u, ngồi buồn nhìn ánh sao đêm 
      [E]         [F]      [E] 
Trên đường khuya 1 mình lặng b ước trong mư a 
    [Am]       [Dm]  
Em ở đâu , giờ này em ở đâu? 
     [G]         [C]     
Ôi nụ hôn nồng nàn ngày ấy trao nhau 
      [F]          [B7]    
Nhưng giờ đâ y, 1 mình phòng vắng đơn côi 
      [E]        [Am]      
Đêm từng đêm , gọi thầm gọi m ãi tên em .. 
        [Am]         [Dm]    
Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt c ô quạnh 
  [G]           [C]      [E] 
Nhớ em! Anh muốn thét lên trong đêm dà i 
        [Am]            [Dm]  
Nằm nhớ những k ỷ niệm, gặp nhau phút ban đầu 
   [G]       [E]         [Am]  
Mắt e m, ôi đôi mắt ấ y... anh về nhớ nhu ng . 
                      
-------------------------------------------- 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com