1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em về thăm quê

Cuộn trang

Bon [G] bon xe chạy về quê Thăm [Em] lại tổ tiên ông [D] bà Bon [C] bon xe chạy về [Bm] nhà Thăm [G] lại vườn cà ao [D] cá Hôm [C] nay em được về [Am] quê Về [C] thăm ông bà cô [D] bác Vui sao khi được về quê Hỏi thăm sức khỏe họ [G] hàng.

Video hướng dẫn