highlight chords
				                 
Everybody 
        
Rock your body 
     
Everybody 
           
Rock your body right 
 

 [F#]     [F]      
B ackstreet`s back alright 
 

     
(Verse 1:) 
 

              
Oh my god, we`re back again 
 

                 
Brothers, sisters, everybody sing 
               
We`re gonna bring the flavor 
       
Show you how 
              
I`ve gotta question for ya 
         
Better answer now 
 

     
(Bridge:) 
 

  [Bbm]  [F#]  [F]      
Am I origi nal ( Yeah, yeah) 
  [Bbm]  [F#]  [F]       
Am I the on ly one (Yeah, yeah) 
  [Bbm]  [F#]  [F]     
Am I sexua l (Ye ah, yeah) 
  [Bbm]         
Am I everything you need 
  [F#]     [F]       
You better rock your body now 
 

   [Bbm] [F#] [F]     
Every body (Ye ah, yeah) 
  [Bbm]  [F#]    [F]    
Rock your body (Yea h, yeah) 
   [Bbm]  [F]    [Bbm]    
Every body Ro ck your body right 
   [F#]   [F]  [Bbm] [F#] [F] 
Backs treet`s bac k alr igh t 
    [Bbm] [F#] [F]  
Alright --- --- --- 
 

             
(Verse 2:) (like vers 1) 
 

                  
Now throw your hands up in the air 
          
And wave`em around 
             
Like you just don`t care 
          
If you wanna party 
           
Let me hear you yell 
                  
`Cause we`ve got it going on again 
 

     
(Bridge) 
     
(Chorus) 
 

  [Bm]     [F#]  [F]   
Now everybody, every where 
   [Bbm]     [F#]  [F]      
Don`t be afraid, don`t have no fear 
   [Bbm]      [F#]   [F]      
Gonna tell the world make it understand 
    [Bbm]         
As long as there`ll be music 
   [F#]    [F]     
We`ll be coming back again 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Everybody - Backstreet Boys

				                 
Everybody 
        
Rock your body 
     
Everybody 
           
Rock your body right 
 

 [F#]     [F]      
B ackstreet`s back alright 
 

     
(Verse 1:) 
 

              
Oh my god, we`re back again 
 

                 
Brothers, sisters, everybody sing 
               
We`re gonna bring the flavor 
       
Show you how 
              
I`ve gotta question for ya 
         
Better answer now 
 

     
(Bridge:) 
 

  [Bbm]  [F#]  [F]      
Am I origi nal ( Yeah, yeah) 
  [Bbm]  [F#]  [F]       
Am I the on ly one (Yeah, yeah) 
  [Bbm]  [F#]  [F]     
Am I sexua l (Ye ah, yeah) 
  [Bbm]         
Am I everything you need 
  [F#]     [F]       
You better rock your body now 
 

   [Bbm] [F#] [F]     
Every body (Ye ah, yeah) 
  [Bbm]  [F#]    [F]    
Rock your body (Yea h, yeah) 
   [Bbm]  [F]    [Bbm]    
Every body Ro ck your body right 
   [F#]   [F]  [Bbm] [F#] [F] 
Backs treet`s bac k alr igh t 
    [Bbm] [F#] [F]  
Alright --- --- --- 
 

             
(Verse 2:) (like vers 1) 
 

                  
Now throw your hands up in the air 
          
And wave`em around 
             
Like you just don`t care 
          
If you wanna party 
           
Let me hear you yell 
                  
`Cause we`ve got it going on again 
 

     
(Bridge) 
     
(Chorus) 
 

  [Bm]     [F#]  [F]   
Now everybody, every where 
   [Bbm]     [F#]  [F]      
Don`t be afraid, don`t have no fear 
   [Bbm]      [F#]   [F]      
Gonna tell the world make it understand 
    [Bbm]         
As long as there`ll be music 
   [F#]    [F]     
We`ll be coming back again 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com