highlight chords
				                       [C] 
This is not the time 
           [G] 
for me to try to hide 
       [Am]   [D]  [G] 
Lord, I need to see You 
 

             [C] 
I"m reaching out my hand 
            [G] 
remind me where I stand 
      [Am]     [D]   
Lord I need Your touch to... 


   [G]  [D] [Em] 
Fall over me 
    [F]         [G]  [D] [Em] 
I need Your grace to fall over me 
   [G]   [D]    [Em] 
Lord I"m on my knees 
    [F]         [G]  [D] [Em] 
I need Your love to fall over me 
 tương tự 
 
          
When I try to find 
             
the reason and the rhyme 
            
to all these questions 
 

          
Emptiness abounds 
            
nothing has been found 
               
That"s when You start to... 
 

       
Fall over me 
           
I need Your grace to 
       
fall over me 
           
Lord I"m on my knees 
           
I need Your love to 
       
Fall over me 
 

      [G]    [D]  [Em]   [C] 
How quickly I forget I"ve fallen 
     [G]      [D]      [C]  
but every time I fail that"s when You 
     
tương tự 
       
fall over me 
       
fall over me 
       
fall over me 
                  
I need Your grace to fall over me 
 

           
Lord I"m on my knees 
                 
I need Your love to fall over me 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Fall over me

				                       [C] 
This is not the time 
           [G] 
for me to try to hide 
       [Am]   [D]  [G] 
Lord, I need to see You 
 

             [C] 
I"m reaching out my hand 
            [G] 
remind me where I stand 
      [Am]     [D]   
Lord I need Your touch to... 


   [G]  [D] [Em] 
Fall over me 
    [F]         [G]  [D] [Em] 
I need Your grace to fall over me 
   [G]   [D]    [Em] 
Lord I"m on my knees 
    [F]         [G]  [D] [Em] 
I need Your love to fall over me 
 tương tự 
 
          
When I try to find 
             
the reason and the rhyme 
            
to all these questions 
 

          
Emptiness abounds 
            
nothing has been found 
               
That"s when You start to... 
 

       
Fall over me 
           
I need Your grace to 
       
fall over me 
           
Lord I"m on my knees 
           
I need Your love to 
       
Fall over me 
 

      [G]    [D]  [Em]   [C] 
How quickly I forget I"ve fallen 
     [G]      [D]      [C]  
but every time I fail that"s when You 
     
tương tự 
       
fall over me 
       
fall over me 
       
fall over me 
                  
I need Your grace to fall over me 
 

           
Lord I"m on my knees 
                 
I need Your love to fall over me 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com