highlight chords
				                
Capo 3 
 

    
Verse: 
     [C]           [Em]  [Am]   [G] 
When you try your best, but you don"t succeed 
     [C]           [Em]      [Am]  [G] 
When you get what you want, but not what you need 
     [C]           [Em]  [Am]  [G] 
When you feel so tired, but you can"t sleep 
      [C]   [Em] [Am] [G] 
Stuck in re verse.  


     [C]          [Em]    [Am]  [G] 
When the tears come streaming down your face 
     [C]         [Em]  [Am]   [G] 
When you lose something you can"t replace 
     [C]          [Em]   [Am]  [G]  
When you love someone, but it goes to waste 
      [C]   [Em] [Am] [G] 
Could it be worse?  
 

    
Chorus: 
[F]   [Em]  [G]     [F]  
Lights will guide you home 
  [G]      [F]   
And ignite your bones 
   [Em]  [G]       
And I will try to fix you 
 

[C] [Em] [Am] [G] x2 
  
 

    
Verse: 
  [C]        [Em]  [Am]  [G] 
And high up above or down below 
      [C]       [Em]   [Am] [G]  
When you"re too in love to let it go 
    [C]           [Em]  [Am]  [G] 
If you never try, then you"ll never know 
         [C]   [Em] [Am] [G] 
Just what you"re worth  
 

    
Chorus: 
[F]   [Em]  [G]     [F]  
Lights will guide you home 
  [G]      [F]   
And ignite your bones 
   [Em]  [G]       
And I will try to fix you 
 

[C] [F] [C] [G] [Am] [F] [C] [G] X2 
    
 

       
Bridge: (x2) 
[C]      [F]       
Tears stream down your face 
[C]         [G]            
When you lose some thing you cannot replace 
[Am]      [F]       
Tears stream down your face 
[C]   [G]     
And I ......... 
 

    
Chorus: 
[F]   [Em]  [G]     [F]  
Lights will guide you home 
  [G]      [F]   
And ignite your bones 
   [Em]  [G]       
And I will try to fix you 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Fix You - Coldplay

				                
Capo 3 
 

    
Verse: 
     [C]           [Em]  [Am]   [G] 
When you try your best, but you don"t succeed 
     [C]           [Em]      [Am]  [G] 
When you get what you want, but not what you need 
     [C]           [Em]  [Am]  [G] 
When you feel so tired, but you can"t sleep 
      [C]   [Em] [Am] [G] 
Stuck in re verse.  


     [C]          [Em]    [Am]  [G] 
When the tears come streaming down your face 
     [C]         [Em]  [Am]   [G] 
When you lose something you can"t replace 
     [C]          [Em]   [Am]  [G]  
When you love someone, but it goes to waste 
      [C]   [Em] [Am] [G] 
Could it be worse?  
 

    
Chorus: 
[F]   [Em]  [G]     [F]  
Lights will guide you home 
  [G]      [F]   
And ignite your bones 
   [Em]  [G]       
And I will try to fix you 
 

[C] [Em] [Am] [G] x2 
  
 

    
Verse: 
  [C]        [Em]  [Am]  [G] 
And high up above or down below 
      [C]       [Em]   [Am] [G]  
When you"re too in love to let it go 
    [C]           [Em]  [Am]  [G] 
If you never try, then you"ll never know 
         [C]   [Em] [Am] [G] 
Just what you"re worth  
 

    
Chorus: 
[F]   [Em]  [G]     [F]  
Lights will guide you home 
  [G]      [F]   
And ignite your bones 
   [Em]  [G]       
And I will try to fix you 
 

[C] [F] [C] [G] [Am] [F] [C] [G] X2 
    
 

       
Bridge: (x2) 
[C]      [F]       
Tears stream down your face 
[C]         [G]            
When you lose some thing you cannot replace 
[Am]      [F]       
Tears stream down your face 
[C]   [G]     
And I ......... 
 

    
Chorus: 
[F]   [Em]  [G]     [F]  
Lights will guide you home 
  [G]      [F]   
And ignite your bones 
   [Em]  [G]       
And I will try to fix you 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com