highlight chords
				              E5 E5 E5   
---- ---- ---- ------ 
  [E/G#] [Asus2] F#5  
---- ---- ----- ----- 
  E5 E5 E5   
---- ---- ---- ------ 
  [E/G#] [Asus2] F#5  
---- ---- ----- ----- 
                        
sleeping through the day cause i work all night 
                      
get out of the way things are coming alive 
               
look over there another fight 


            F#5        
i guess i should of seen the warning signs 
 

 E5        [E/G]  [Asus2]           
we could be together ------ change the world for ever 
  F#5   E5        
ever make it all together 
       E5      
they"re realy giving me the 
  [E/G]   [Asus2]  F#5     
eye e eye e eye e eye yeah 
 

  [C#m] [A]        [B]       
no no no nothings wrong with dreaming 
           
sme wiv uva verse... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Friday Night - McFly

				              E5 E5 E5   
---- ---- ---- ------ 
  [E/G#] [Asus2] F#5  
---- ---- ----- ----- 
  E5 E5 E5   
---- ---- ---- ------ 
  [E/G#] [Asus2] F#5  
---- ---- ----- ----- 
                        
sleeping through the day cause i work all night 
                      
get out of the way things are coming alive 
               
look over there another fight 


            F#5        
i guess i should of seen the warning signs 
 

 E5        [E/G]  [Asus2]           
we could be together ------ change the world for ever 
  F#5   E5        
ever make it all together 
       E5      
they"re realy giving me the 
  [E/G]   [Asus2]  F#5     
eye e eye e eye e eye yeah 
 

  [C#m] [A]        [B]       
no no no nothings wrong with dreaming 
           
sme wiv uva verse... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com