highlight chords
				               
Intro 
 

     [C]      [Am]   
Da da da da da dum dum da 
     [C]       [Am]   
Da da da da da dum dum da 
 

    
Verse 1 
 

       [C]        [Am] 
If there"s any thing that you wa nt, 
        [C]      [G7] 
If there"s anyh ting I can d o, 
      [F7]      [Am]    [C]      [G7]      [C] 
Just call on me and I"ll send it al ong with love from me to y ou 
 

                 
Verse 2 (Same Chords as Verse 1) 
                  
If there"s anything that you want, 
                 
Like a heart that"s oh, so true, 
                                
Just call on me and I"ll send it along with love from me to you 
 

    
Bridge 
 

      [Gm]      [C7]   
I got arms t hat long to ho ld you 
     [F]       
and keep y ou by my side 
          [D7]      
I got lips that long to kiss you 
    [G]     G+  
And kee p you sati sfied 
 

         
(Repeat Verse 1) 
 

           
Harmonica/Guitar Solo 
 [C]          [Am]                   
- -------------------- From me 
 [C]                          
- ---------------------           To you. 
    [F]      [Am]     [C]     [G]   [G7]  [C]   [C7] 
Just cal l on me and I "ll send it along with love, f rom m e to y ou. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

From me to you - The Beatles

				               
Intro 
 

     [C]      [Am]   
Da da da da da dum dum da 
     [C]       [Am]   
Da da da da da dum dum da 
 

    
Verse 1 
 

       [C]        [Am] 
If there"s any thing that you wa nt, 
        [C]      [G7] 
If there"s anyh ting I can d o, 
      [F7]      [Am]    [C]      [G7]      [C] 
Just call on me and I"ll send it al ong with love from me to y ou 
 

                 
Verse 2 (Same Chords as Verse 1) 
                  
If there"s anything that you want, 
                 
Like a heart that"s oh, so true, 
                                
Just call on me and I"ll send it along with love from me to you 
 

    
Bridge 
 

      [Gm]      [C7]   
I got arms t hat long to ho ld you 
     [F]       
and keep y ou by my side 
          [D7]      
I got lips that long to kiss you 
    [G]     G+  
And kee p you sati sfied 
 

         
(Repeat Verse 1) 
 

           
Harmonica/Guitar Solo 
 [C]          [Am]                   
- -------------------- From me 
 [C]                          
- ---------------------           To you. 
    [F]      [Am]     [C]     [G]   [G7]  [C]   [C7] 
Just cal l on me and I "ll send it along with love, f rom m e to y ou. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com