highlight chords
				              [Am]         [Em]    
---- ------------------- --------- 
                  
Đêm dần qua , ta thấy tim càng đau 
   [Dm]     [Em]        [F]    
----- ------------ ----------------- -------- 
                          
Biết mất nhau sao ái ân ngày xưa theo mưa cứ về ... 
  [G]          [C]      [E7] 
---- -------------------- ------------- 
                   
Buốt giá đêm , lòng càng nhói thêm . 
   [F]          [Dm]    [E7]      [Am]  
----- --------------------- --------- ------------- ----- 
                              
Tình nào chẳng muốn dài lâu , nguyện bình yên mãi thấm sâu 
   [Dm]   [G]    [Em]        [Am]     
----- ------- --------- ----------------- ----------- 
                          
Mưa xóa lệ tuôn , em nép vào anh một lần mong manh 
    [Dm]        
-------- ----------------- 
            
Trọn vẹn yêu thương !! 
    [F]           
------- ---------------------- 
              
Nên khi môi còn nống thắm , 
   [Dm]    [G]              [Em]    
----- ---------( )---------------------------- --------- 
                                
Đừng mang theo câu dối gian để trách than khi anh sang ngang . 
   [Am]                 [F]       
------ ----------------------------------- -------------- 
                        
Đường xưa mau phai những kỷ niệm rồi mới tiếc 
    [Em]    [Am]      [E7]  
------- --------- ------------- ---- 
                       
Ngày yêu xưa đã xa vời với nhau , đời bể dâu 
    [F]      [Dm]       [G]      [Em]    
------- ------------ ---------------( )----------- -------- 
                                    
Tình ngỡ ... cần nhau cho thêm tiếng yêu đầy như khi ta trao môi hôn . 
   [Am]                 [F]      
----- ------------------------------------ ----------- 
                       
Bờ môi khi xưa đã chẳng còn nhiều đắm đuối , 
  [Em]             [Am]  
---- ---------------------------- ----- 
                     
Vậy cần nhau chi cho nỗi đau thêm gần ... 
 

                 
Ôm chặt em - Anh ngỡ như ngủ mê 
[Em]                        
đã về , mang ấm êm thuở xưa được quay trở lại . 
               
Ấm áp đêm mùa tình đến đây . 
                           
Chẳng cần suy nghĩ về nhau , tự bình yên sẽ đến mau 
                          
Hạnh phúc ở đâu dù rất mỏng manh chỉ cần tin nhau 
           
Và cần thêm nhau ... 
                    
Xây môi hôn nồng nàn cuốn hết quá khứ 
                               
Thời bão tố xé nát trái tim tổn thương không tin ai , yêu ai 
                               
Đường xưa in mãi dấu chân những ngày thấp thoáng bóng dáng , 
                            
Cầm trên tay chiếc ô mãi nhớ mong , người nhớ không ... 
            
Có thấu hết nỗi nhớ , 
                              
Từng đêm ôm cơn mê nhớ mãi ngày ta môi trao môi trong mưa 
                      
Bờ môi xưa thưa vắng nhau nhưng lòng ấm áp 
                      
Vậy cần nhau không cho nỗi đau tan dần ... 
 

  [F]       [G]   [Em7] 
--- -------------- ------ 
                 
Tại sao không yêu mãi ?...hoh….. 
  [Am]         
---- ------------------ 
            
Tại sao xa nhau mãi ? 
 

            
Có thấu hết nỗi nhớ , 
                              
Từng đêm ôm cơn mê nhớ mãi ngày ta môi trao môi trong mưa 
                      
Bờ môi xưa thưa vắng nhau nhưng lòng ấm áp 
                     
Vậy cần nhau không cho nỗi đau tan dần ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gần

				              [Am]         [Em]    
---- ------------------- --------- 
                  
Đêm dần qua , ta thấy tim càng đau 
   [Dm]     [Em]        [F]    
----- ------------ ----------------- -------- 
                          
Biết mất nhau sao ái ân ngày xưa theo mưa cứ về ... 
  [G]          [C]      [E7] 
---- -------------------- ------------- 
                   
Buốt giá đêm , lòng càng nhói thêm . 
   [F]          [Dm]    [E7]      [Am]  
----- --------------------- --------- ------------- ----- 
                              
Tình nào chẳng muốn dài lâu , nguyện bình yên mãi thấm sâu 
   [Dm]   [G]    [Em]        [Am]     
----- ------- --------- ----------------- ----------- 
                          
Mưa xóa lệ tuôn , em nép vào anh một lần mong manh 
    [Dm]        
-------- ----------------- 
            
Trọn vẹn yêu thương !! 
    [F]           
------- ---------------------- 
              
Nên khi môi còn nống thắm , 
   [Dm]    [G]              [Em]    
----- ---------( )---------------------------- --------- 
                                
Đừng mang theo câu dối gian để trách than khi anh sang ngang . 
   [Am]                 [F]       
------ ----------------------------------- -------------- 
                        
Đường xưa mau phai những kỷ niệm rồi mới tiếc 
    [Em]    [Am]      [E7]  
------- --------- ------------- ---- 
                       
Ngày yêu xưa đã xa vời với nhau , đời bể dâu 
    [F]      [Dm]       [G]      [Em]    
------- ------------ ---------------( )----------- -------- 
                                    
Tình ngỡ ... cần nhau cho thêm tiếng yêu đầy như khi ta trao môi hôn . 
   [Am]                 [F]      
----- ------------------------------------ ----------- 
                       
Bờ môi khi xưa đã chẳng còn nhiều đắm đuối , 
  [Em]             [Am]  
---- ---------------------------- ----- 
                     
Vậy cần nhau chi cho nỗi đau thêm gần ... 
 

                 
Ôm chặt em - Anh ngỡ như ngủ mê 
[Em]                        
đã về , mang ấm êm thuở xưa được quay trở lại . 
               
Ấm áp đêm mùa tình đến đây . 
                           
Chẳng cần suy nghĩ về nhau , tự bình yên sẽ đến mau 
                          
Hạnh phúc ở đâu dù rất mỏng manh chỉ cần tin nhau 
           
Và cần thêm nhau ... 
                    
Xây môi hôn nồng nàn cuốn hết quá khứ 
                               
Thời bão tố xé nát trái tim tổn thương không tin ai , yêu ai 
                               
Đường xưa in mãi dấu chân những ngày thấp thoáng bóng dáng , 
                            
Cầm trên tay chiếc ô mãi nhớ mong , người nhớ không ... 
            
Có thấu hết nỗi nhớ , 
                              
Từng đêm ôm cơn mê nhớ mãi ngày ta môi trao môi trong mưa 
                      
Bờ môi xưa thưa vắng nhau nhưng lòng ấm áp 
                      
Vậy cần nhau không cho nỗi đau tan dần ... 
 

  [F]       [G]   [Em7] 
--- -------------- ------ 
                 
Tại sao không yêu mãi ?...hoh….. 
  [Am]         
---- ------------------ 
            
Tại sao xa nhau mãi ? 
 

            
Có thấu hết nỗi nhớ , 
                              
Từng đêm ôm cơn mê nhớ mãi ngày ta môi trao môi trong mưa 
                      
Bờ môi xưa thưa vắng nhau nhưng lòng ấm áp 
                     
Vậy cần nhau không cho nỗi đau tan dần ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com