1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gặt trong sướng vui

Lm. Ngô Duy Linh
Nguồn: thanhcavietnam.net