highlight chords
				                     
CAPO ON 2nd FRET 
 

    
Intro: 
  
A 
                   
------0-5-----0-5-----0-5------0-5--| 
                   
----2-------2-------2--------2------| 
                   
--2-------2-------4--------1--------| 
                   
------------------------------------| 
                   
------------------------------------| 
 

    
Verse: 
 

 [A]    [D]    E5       [E]       [A] 
I ........ .... I w ill learn to li ve before I di e 
 [A]    [D]     E5     [E]     [A]   [D] 
. ......... ..... will learn to lo ve and lea rn to t ry 
            E5     [E]   [A] 
.....................not to give it all aw ay 
 

 [A]   [D]   E5         [E]     [A] 
S he ... ... ma y be the one that"s meant for me 
 [A] [D]    E5       [E]   [A]   [D] 
. ... .....or for the man that I use d to b e 
           E5     [E]   [A] 
..................til " I gave it all awa y 
 

    
CHORUS 
 

 [A] [D]    E5      E5    [A]   [D] 
w hy hy hy I lay my heart down on t he floo r 
 E5      [E]      [A]     [D]  
I showed you lo ve, you want ed more re re 
 E5  [E]      [A]   [A]    [D]  E5    [E] 
b ut I g ave it all a way (c ry ry ry ry c ry ry ry r y) 
 

    
Verse: 
                   
you taught me to see the better truth 
                        
about yourself but about me too (about me too) 
           
I was stupid over you 
        
what could I do 
 

    
CHORUS 
                      
why hy hy I lay my heart down on the floor 
                     
I showed you love, you wanted more re re 
                          
but I gave it all away (cry ry ry ry cry ry ry ry) 
 

    
Verse: 
                          
some people wait a lifetime for a chance like this 
          
I"ve waited enough 
               
baby, no, I won"t let you go 
                  
I"m sick of tears and being fierce 
 

    
CHORUS 
                      
why hy hy I lay my heart down on the floor 
                     
I showed you love, you wanted more re re 
                          
but I gave it all away (cry ry ry ry cry ry ry ry) 
 

                              
there"s nothing left to take (cry ry ry ry cry ry ry ry ry) 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gave It All Away - Boyzone

				                     
CAPO ON 2nd FRET 
 

    
Intro: 
  
A 
                   
------0-5-----0-5-----0-5------0-5--| 
                   
----2-------2-------2--------2------| 
                   
--2-------2-------4--------1--------| 
                   
------------------------------------| 
                   
------------------------------------| 
 

    
Verse: 
 

 [A]    [D]    E5       [E]       [A] 
I ........ .... I w ill learn to li ve before I di e 
 [A]    [D]     E5     [E]     [A]   [D] 
. ......... ..... will learn to lo ve and lea rn to t ry 
            E5     [E]   [A] 
.....................not to give it all aw ay 
 

 [A]   [D]   E5         [E]     [A] 
S he ... ... ma y be the one that"s meant for me 
 [A] [D]    E5       [E]   [A]   [D] 
. ... .....or for the man that I use d to b e 
           E5     [E]   [A] 
..................til " I gave it all awa y 
 

    
CHORUS 
 

 [A] [D]    E5      E5    [A]   [D] 
w hy hy hy I lay my heart down on t he floo r 
 E5      [E]      [A]     [D]  
I showed you lo ve, you want ed more re re 
 E5  [E]      [A]   [A]    [D]  E5    [E] 
b ut I g ave it all a way (c ry ry ry ry c ry ry ry r y) 
 

    
Verse: 
                   
you taught me to see the better truth 
                        
about yourself but about me too (about me too) 
           
I was stupid over you 
        
what could I do 
 

    
CHORUS 
                      
why hy hy I lay my heart down on the floor 
                     
I showed you love, you wanted more re re 
                          
but I gave it all away (cry ry ry ry cry ry ry ry) 
 

    
Verse: 
                          
some people wait a lifetime for a chance like this 
          
I"ve waited enough 
               
baby, no, I won"t let you go 
                  
I"m sick of tears and being fierce 
 

    
CHORUS 
                      
why hy hy I lay my heart down on the floor 
                     
I showed you love, you wanted more re re 
                          
but I gave it all away (cry ry ry ry cry ry ry ry) 
 

                              
there"s nothing left to take (cry ry ry ry cry ry ry ry ry) 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com