1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gave It All Away - Boyzone

				                     
CAPO ON 2nd FRET 
 

    
Intro: 
  
A 
                   
------0-5-----0-5-----0-5------0-5--| 
                   
----2-------2-------2--------2------| 
                   
--2-------2-------4--------1--------| 
                   
------------------------------------| 
                   
------------------------------------| 
 

    
Verse: 
 

 [A]    [D]    E5       [E]       [A] 
I ........ .... I w ill learn to li ve before I di e 
 [A]    [D]     E5     [E]     [A]   [D] 
. ......... ..... will learn to lo ve and lea rn to t ry 
            E5     [E]   [A] 
.....................not to give it all aw ay 
 

 [A]   [D]   E5         [E]     [A] 
S he ... ... ma y be the one that"s meant for me 
 [A] [D]    E5       [E]   [A]   [D] 
. ... .....or for the man that I use d to b e 
           E5     [E]   [A] 
..................til " I gave it all awa y 
 

    
CHORUS 
 

 [A] [D]    E5      E5    [A]   [D] 
w hy hy hy I lay my heart down on t he floo r 
 E5      [E]      [A]     [D]  
I showed you lo ve, you want ed more re re 
 E5  [E]      [A]   [A]    [D]  E5    [E] 
b ut I g ave it all a way (c ry ry ry ry c ry ry ry r y) 
 

    
Verse: 
                   
you taught me to see the better truth 
                        
about yourself but about me too (about me too) 
           
I was stupid over you 
        
what could I do 
 

    
CHORUS 
                      
why hy hy I lay my heart down on the floor 
                     
I showed you love, you wanted more re re 
                          
but I gave it all away (cry ry ry ry cry ry ry ry) 
 

    
Verse: 
                          
some people wait a lifetime for a chance like this 
          
I"ve waited enough 
               
baby, no, I won"t let you go 
                  
I"m sick of tears and being fierce 
 

    
CHORUS 
                      
why hy hy I lay my heart down on the floor 
                     
I showed you love, you wanted more re re 
                          
but I gave it all away (cry ry ry ry cry ry ry ry) 
 

                              
there"s nothing left to take (cry ry ry ry cry ry ry ry ry) 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập


Nguồn: hocdan.com

highlight chords
				                     
CAPO ON 2nd FRET 
 

    
Intro: 
  
A 
                   
------0-5-----0-5-----0-5------0-5--| 
                   
----2-------2-------2--------2------| 
                   
--2-------2-------4--------1--------| 
                   
------------------------------------| 
                   
------------------------------------| 
 

    
Verse: 
 

 [A]    [D]    E5       [E]       [A] 
I ........ .... I w ill learn to li ve before I di e 
 [A]    [D]     E5     [E]     [A]   [D] 
. ......... ..... will learn to lo ve and lea rn to t ry 
            E5     [E]   [A] 
.....................not to give it all aw ay 
 

 [A]   [D]   E5         [E]     [A] 
S he ... ... ma y be the one that"s meant for me 
 [A] [D]    E5       [E]   [A]   [D] 
. ... .....or for the man that I use d to b e 
           E5     [E]   [A] 
..................til " I gave it all awa y 
 

    
CHORUS 
 

 [A] [D]    E5      E5    [A]   [D] 
w hy hy hy I lay my heart down on t he floo r 
 E5      [E]      [A]     [D]  
I showed you lo ve, you want ed more re re 
 E5  [E]      [A]   [A]    [D]  E5    [E] 
b ut I g ave it all a way (c ry ry ry ry c ry ry ry r y) 
 

    
Verse: 
                   
you taught me to see the better truth 
                        
about yourself but about me too (about me too) 
           
I was stupid over you 
        
what could I do 
 

    
CHORUS 
                      
why hy hy I lay my heart down on the floor 
                     
I showed you love, you wanted more re re 
                          
but I gave it all away (cry ry ry ry cry ry ry ry) 
 

    
Verse: 
                          
some people wait a lifetime for a chance like this 
          
I"ve waited enough 
               
baby, no, I won"t let you go 
                  
I"m sick of tears and being fierce 
 

    
CHORUS 
                      
why hy hy I lay my heart down on the floor 
                     
I showed you love, you wanted more re re 
                          
but I gave it all away (cry ry ry ry cry ry ry ry) 
 

                              
there"s nothing left to take (cry ry ry ry cry ry ry ry ry)