highlight chords
				                 
Verse 1: 
 

 [A]            [A7]        
Jo –Jo was a man who thought he was a loner, 
 [D]            [A]  
B ut he knew it couldn’t l ast 
  

                     
(same chord progression to these lyrics:) 
 

                    
Jo–Jo left his home in Tucson, Arizona, 
              
For some California grass. 
 

    
Chorus: 
 

 [A7]             
Ge t back, Get back, Get Back 
         [D]   [A] 
To where you once belonge d 
 

                           
(x3) 
 

                 
Verse 2: (same chords as verse 1) 
 

                       
Sweet Loretta Martin thought she was a woman, 
             
But she was another man. 
                          
All the girls around her said ‘She’s got it coming, 
                
But she gets it while she can. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Get back - The Beatles

				                 
Verse 1: 
 

 [A]            [A7]        
Jo –Jo was a man who thought he was a loner, 
 [D]            [A]  
B ut he knew it couldn’t l ast 
  

                     
(same chord progression to these lyrics:) 
 

                    
Jo–Jo left his home in Tucson, Arizona, 
              
For some California grass. 
 

    
Chorus: 
 

 [A7]             
Ge t back, Get back, Get Back 
         [D]   [A] 
To where you once belonge d 
 

                           
(x3) 
 

                 
Verse 2: (same chords as verse 1) 
 

                       
Sweet Loretta Martin thought she was a woman, 
             
But she was another man. 
                          
All the girls around her said ‘She’s got it coming, 
                
But she gets it while she can. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com