1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gia tài của vợ

Cuộn trang

1. Một nghìn [C] năm nô lệ vợ nhà Một nghìn [G] năm nô lệ vợ [C] ta Hai mươi [Dm] năm rửa chén chùi [C] nhà Gia tài của vợ để lại cho [Am] ta Gia tài của [G] vợ là khối việc [C] nhà. 2. Một nghìn [C] năm ta sợ đàn bà Một trăm [G] năm ta sợ vợ [C] ta Hai mươi [Dm] năm làm hết việc [C] nhà Ôi còn gì là một đời trai [Am] tơ Chỉ còn lại [G] là một kiếp chồng [C] khờ. ĐK1: Nàng dạy [C] ta biết nấu thịt bò Nàng dạy [F] ta biết kho thịt [C] kho [F] Ta biết kho thịt [C] kho, cho thật [G] ngon [C] Nàng dạy ta rửa chén chùi nhà Nàng dạy [F] ta biết mua đồ [C] sale [F] Ôi biết bao là [G] ơn, ơn vợ [C] nhà. 3. Một nghìn [C] năm đi làm người chồng, Một nghìn [G] năm trong đời xiềng [C] gông Hai mươi [Dm] năm làm kiếp lòng [C] thòng Ôi còn lại gì ngoài bộ xương [Am] teo Chỉ còn lại [G] là một kiếp bọt [C] bèo. 4. Đời đàn [C] ông như vậy là thường Đời đàn [G] ông nghĩ lại mà [C] thương Con, con [Dm] ơi hãy cố noi [C] gương Hễ làm việc nhà thì đừng bê [Am] tha Cho dù sợ [G] bà thì cũng bà [C] nhà. ĐK2: Dạy cho [C] con khi phải chùi nhà Dạy cho [F] con biết ơn người [C] ta [F] Con biết ơn người [C] ta, không rền [G] la [C] Dạy cho con biết quý đàn bà Dạy cho [F] con biết như người [C] cha [F] Con biết như người [G] cha, vui việc [C] nhà. * Bài gốc: Gia tài của mẹ - Trịnh Công Sơn

Video hướng dẫn