highlight chords
				             [Gm]            [F] 
Cho anh yêu em như ngày xư a, 
     [Dm]        [Gm] 
là lần đầ u mình mới gặp nh au, 
 [D#]            [F]     [Gm] 
n ếu biết trước anh đã khôn g để mất em 
 

 [Gm]          [F]  [Dm]              [Gm] 
C ho anh bên em như ngà y xư a,là lúc ta cùng nhau dưới mưa , 
  [D#]      [F]        [Gm] 
giữ lấy nỗi đau chỉ riêng mình an h 
   [D#]            [F]      [D]       [Gm]     [D#]      [F]     [G] 
Cứ m ãi tiếc nuối thì cũng đã s ao,người đã r a đi sẽ mãi khô ng trở lại,đ êm nay anh m ơ về em thô i 


 [C]       [G]       [Am]           [Em] 
C ho anh được yêu ,cho anh được b ên em một lần này nữa th ôi, 
       [F]          [C]     [F]          [G]     
Dù là lần cu ối trong đời,anh sẽ yêu thật l òng,và chỉ yêu riêng mình thôi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giấc mơ anh và em bên nhau

				             [Gm]            [F] 
Cho anh yêu em như ngày xư a, 
     [Dm]        [Gm] 
là lần đầ u mình mới gặp nh au, 
 [D#]            [F]     [Gm] 
n ếu biết trước anh đã khôn g để mất em 
 

 [Gm]          [F]  [Dm]              [Gm] 
C ho anh bên em như ngà y xư a,là lúc ta cùng nhau dưới mưa , 
  [D#]      [F]        [Gm] 
giữ lấy nỗi đau chỉ riêng mình an h 
   [D#]            [F]      [D]       [Gm]     [D#]      [F]     [G] 
Cứ m ãi tiếc nuối thì cũng đã s ao,người đã r a đi sẽ mãi khô ng trở lại,đ êm nay anh m ơ về em thô i 


 [C]       [G]       [Am]           [Em] 
C ho anh được yêu ,cho anh được b ên em một lần này nữa th ôi, 
       [F]          [C]     [F]          [G]     
Dù là lần cu ối trong đời,anh sẽ yêu thật l òng,và chỉ yêu riêng mình thôi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com