1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giấc mơ anh và em bên nhau

Cuộn trang

[Gm] [F] Cho anh yêu em như ngày xư a, [Dm] [Gm] là lần đầ u mình mới gặp nh au, [D#] [F] [Gm] n ếu biết trước anh đã khôn g để mất em [Gm] [F] [Dm] [Gm] C ho anh bên em như ngà y xư a,là lúc ta cùng nhau dưới mưa , [D#] [F] [Gm] giữ lấy nỗi đau chỉ riêng mình an h [D#] [F] [D] [Gm] [D#] [F] [G] Cứ m ãi tiếc nuối thì cũng đã s ao,người đã r a đi sẽ mãi khô ng trở lại,đ êm nay anh m ơ về em thô i [C] [G] [Am] [Em] C ho anh được yêu ,cho anh được b ên em một lần này nữa th ôi, [F] [C] [F] [G] Dù là lần cu ối trong đời,anh sẽ yêu thật l òng,và chỉ yêu riêng mình thôi

Video hướng dẫn