1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giấc mơ biển

Cuộn trang

[D] [Bm] [G] Hè ơ i!Hè ơi!Hè có biết có hay bao nhiêu tháng n gày. [Em] [A] [D] [Em] [F#m] Em mong hè mau đến cho đời thêm thắm ngời để em được bên biển xanh tuyệt vời [Bm] [G] [Bb] [Em] [A] C uộc sống reo v ui nô đùa bê n các bạn sau nhữn g ngày học hàn h chăm chỉ [G] [A] [Em] [F#m] M ùa hè luôn cho em ước mơ xa nh thêm xanh, luôn cho em ước mơ hồng càng hồng [G] [A] [G] [Bb] Em được đùa, được chơi, được ng hỉ ngơi thật thoải mái vô c ùng [A] [Em] [A] B ởi lẽ hè như cánh d iều bay lên cùng gió [D] Hè giúp em vui niềm vui thắm nồng [Bm] H è đã cho em đẹp thêm tuổi hồng [Em] Một năm học qua triền miên khó nhọc [G] [A] Hè giúp lại sức phút giây n ghỉ ngơi Hè giúp em vui niềm vui thắm nồng Hè đã cho em đẹp thêm tuổi hồng [Em] [G] [A] [D] Cảm ơn hè lu ôn và em hứa rằng mù a tới quyết tâm chăm h ọc hơn.

Video hướng dẫn