highlight chords
				               [D]             [Bm]        [G]   
Hè ơ i!Hè ơi!Hè có biết có hay bao nhiêu tháng n gày. 
  [Em]     [A]          [D]             [Em]    [F#m]  
Em mong hè mau đến cho đời thêm thắm ngời để em được bên biển xanh tuyệt vời 
 [Bm]      [G]      [Bb]        [Em]      [A]      
C uộc sống reo v ui nô đùa bê n các bạn sau nhữn g ngày học hàn h chăm chỉ 
 [G]             [A]           [Em]            [F#m] 
M ùa hè luôn cho em ước mơ xa nh thêm xanh, luôn cho em ước mơ hồng càng hồng 
    [G]            [A]         [G]    [Bb]  
Em được đùa, được chơi, được ng hỉ ngơi thật thoải mái vô c ùng 
 [A]         [Em]          [A] 
B ởi lẽ hè như cánh d iều bay lên cùng gió 
      [D]           
Hè giúp em vui niềm vui thắm nồng 
 [Bm]               
H è đã cho em đẹp thêm tuổi hồng 
   [Em]               
Một năm học qua triền miên khó nhọc 
 [G]             [A]     
Hè giúp lại sức phút giây n ghỉ ngơi 
                  
Hè giúp em vui niềm vui thắm nồng 
                 
Hè đã cho em đẹp thêm tuổi hồng 
       [Em]         [G]           [A]    [D] 
Cảm ơn hè lu ôn và em hứa rằng mù a tới quyết tâm chăm h ọc hơn. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giấc mơ biển

				               [D]             [Bm]        [G]   
Hè ơ i!Hè ơi!Hè có biết có hay bao nhiêu tháng n gày. 
  [Em]     [A]          [D]             [Em]    [F#m]  
Em mong hè mau đến cho đời thêm thắm ngời để em được bên biển xanh tuyệt vời 
 [Bm]      [G]      [Bb]        [Em]      [A]      
C uộc sống reo v ui nô đùa bê n các bạn sau nhữn g ngày học hàn h chăm chỉ 
 [G]             [A]           [Em]            [F#m] 
M ùa hè luôn cho em ước mơ xa nh thêm xanh, luôn cho em ước mơ hồng càng hồng 
    [G]            [A]         [G]    [Bb]  
Em được đùa, được chơi, được ng hỉ ngơi thật thoải mái vô c ùng 
 [A]         [Em]          [A] 
B ởi lẽ hè như cánh d iều bay lên cùng gió 
      [D]           
Hè giúp em vui niềm vui thắm nồng 
 [Bm]               
H è đã cho em đẹp thêm tuổi hồng 
   [Em]               
Một năm học qua triền miên khó nhọc 
 [G]             [A]     
Hè giúp lại sức phút giây n ghỉ ngơi 
                  
Hè giúp em vui niềm vui thắm nồng 
                 
Hè đã cho em đẹp thêm tuổi hồng 
       [Em]         [G]           [A]    [D] 
Cảm ơn hè lu ôn và em hứa rằng mù a tới quyết tâm chăm h ọc hơn. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com