highlight chords
				                      [Am]       [Dm] 
Thoáng nghe gió lạ nh về trên phố x a 
           [G]       [C]   
Thoáng nghe chút buồ n đọng trên mắ t khô 
       [F]         [Dm] 
Vẫn nghe tiến g lòng gọi em xót x a 
    [E]    
Ngày x ưa ấy... 
         [Am]      [Dm] 
Ngỡ như hôm nào đ ời còn có nha u 
           [G]       [C] 
Tiếng yêu ban đầu rộ n ràng xuyến xa o 
       [F]          [Dm] 
Bỗng nghe nhó i lòng về nơi rất xa 
    [E]   
Đâu còn nữa... 
 

          [Am]        [Dm]  
Đã biết bao lần dặ n lòng thôi nhớ n hung 
           [G]        [C] 
Đã biết bao lần vùi s âu trong lãng quê n 
         [F]       [Dm]  
Đã biết bao lần mà sao càng nhớ thêm 
    [E]     
Người y êu hỡi... 
 

   
ĐK: 
   [Am]      [Dm]    [G] 
Mình tôi trên con phố, lẻ lo i 
   [G]            [C] 
Nhớ e m, thoáng hương xưa êm đề m 
    [F]    [G]      [E]  
Chiều n ay gió l ên, con đườn g cũ 
    [E]          [Am]   
Bước ch ân tôi về tìm lãng q uên... 
  [Am]       [Dm]   [G]    
Em ơi còn nhớ chă ng, ngày nào... 
  [G]        [C]         [F]  
Bê n nhau trên phố m ưa, sao nghe ấm lò ng ? 
      [E]     
Chiếc hôn t rao vội vã 
 

  [Am]        [Dm]     [G] 
Sao nghe lòng nhớ thư ơng, ngày n ào 
   [G]         [C]        [F]   
Trao nhau ngàn tiếng y êu, ôi sao nhói l òng ? 
       [E]   
Giấc mơ xa l ạ quá 
      [Am]    
Thôi đành p hôi pha. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giấc mơ cuối cùng

				                      [Am]       [Dm] 
Thoáng nghe gió lạ nh về trên phố x a 
           [G]       [C]   
Thoáng nghe chút buồ n đọng trên mắ t khô 
       [F]         [Dm] 
Vẫn nghe tiến g lòng gọi em xót x a 
    [E]    
Ngày x ưa ấy... 
         [Am]      [Dm] 
Ngỡ như hôm nào đ ời còn có nha u 
           [G]       [C] 
Tiếng yêu ban đầu rộ n ràng xuyến xa o 
       [F]          [Dm] 
Bỗng nghe nhó i lòng về nơi rất xa 
    [E]   
Đâu còn nữa... 
 

          [Am]        [Dm]  
Đã biết bao lần dặ n lòng thôi nhớ n hung 
           [G]        [C] 
Đã biết bao lần vùi s âu trong lãng quê n 
         [F]       [Dm]  
Đã biết bao lần mà sao càng nhớ thêm 
    [E]     
Người y êu hỡi... 
 

   
ĐK: 
   [Am]      [Dm]    [G] 
Mình tôi trên con phố, lẻ lo i 
   [G]            [C] 
Nhớ e m, thoáng hương xưa êm đề m 
    [F]    [G]      [E]  
Chiều n ay gió l ên, con đườn g cũ 
    [E]          [Am]   
Bước ch ân tôi về tìm lãng q uên... 
  [Am]       [Dm]   [G]    
Em ơi còn nhớ chă ng, ngày nào... 
  [G]        [C]         [F]  
Bê n nhau trên phố m ưa, sao nghe ấm lò ng ? 
      [E]     
Chiếc hôn t rao vội vã 
 

  [Am]        [Dm]     [G] 
Sao nghe lòng nhớ thư ơng, ngày n ào 
   [G]         [C]        [F]   
Trao nhau ngàn tiếng y êu, ôi sao nhói l òng ? 
       [E]   
Giấc mơ xa l ạ quá 
      [Am]    
Thôi đành p hôi pha. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com