1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giấc mơ cuối cùng

Cuộn trang

[Am] [Dm] Thoáng nghe gió lạ nh về trên phố x a [G] [C] Thoáng nghe chút buồ n đọng trên mắ t khô [F] [Dm] Vẫn nghe tiến g lòng gọi em xót x a [E] Ngày x ưa ấy... [Am] [Dm] Ngỡ như hôm nào đ ời còn có nha u [G] [C] Tiếng yêu ban đầu rộ n ràng xuyến xa o [F] [Dm] Bỗng nghe nhó i lòng về nơi rất xa [E] Đâu còn nữa... [Am] [Dm] Đã biết bao lần dặ n lòng thôi nhớ n hung [G] [C] Đã biết bao lần vùi s âu trong lãng quê n [F] [Dm] Đã biết bao lần mà sao càng nhớ thêm [E] Người y êu hỡi... ĐK: [Am] [Dm] [G] Mình tôi trên con phố, lẻ lo i [G] [C] Nhớ e m, thoáng hương xưa êm đề m [F] [G] [E] Chiều n ay gió l ên, con đườn g cũ [E] [Am] Bước ch ân tôi về tìm lãng q uên... [Am] [Dm] [G] Em ơi còn nhớ chă ng, ngày nào... [G] [C] [F] Bê n nhau trên phố m ưa, sao nghe ấm lò ng ? [E] Chiếc hôn t rao vội vã [Am] [Dm] [G] Sao nghe lòng nhớ thư ơng, ngày n ào [G] [C] [F] Trao nhau ngàn tiếng y êu, ôi sao nhói l òng ? [E] Giấc mơ xa l ạ quá [Am] Thôi đành p hôi pha.

Video hướng dẫn