highlight chords
				             [F]              [C]     
N gười yêu ơi,mong trọn đời ta chung đôi 
 [Bb]            [F]        [C] 
Ngày mai sẽ mãi có nhau c ho đời thắm tươi 
 [F]                [Am]      [Dm] 
Và rồi mỗi sáng anh trông thấy e m luôn mỉm cườ i 
 [Bb]              [F]     [C] 
Giống ánh nắng mai làm ấm trá i tim anh. 
 

 [Dm]                 [F]    
Ngọt ngào yêu thương đôi ta sẽ mãi n ồng nàn 
 [Bb]               [F]       
Mình cùng bên nhau dưới mái ấm x inh thật xinh 
 [Dm]               [F]         
Và từng đêm thâu mong nhau những giấc thật dịu dàng 
 [Bb]              [C]    
Trọn đời anh luôn yêu em thôi em nhé. 
 

  [F]         [Am]    
Bê n em dấu yêu đôi ta đắm say 
 [Bb]             [C]          
Lời nồng nàn yêu thương sẽ k hông phai trong tim 
 [F]              [Am]      [Dm] 
T a luôn có nhau mong tình yêu không đổi màu 
      [Bb]             [C] 
Dù đời có bao điều khó khăn và dắng ca y. 
 

 [F]          [Am]   
B ên em dấu yêu đôi ta đắm say 
  [Bb]             [C]         
Lờ i nồng nàn yêu thương sẽ khô ng phai trong tim 
 [F]                [Am]    [Dm] 
T a luôn có nhau mong tình yêu khô ng đổi màu 
     [Bb]              [C]         [F] 
Dù đời có bao điều khó khăn và dắng ca y...mãi yêu người. 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giấc Mơ Hạnh Phúc

				             [F]              [C]     
N gười yêu ơi,mong trọn đời ta chung đôi 
 [Bb]            [F]        [C] 
Ngày mai sẽ mãi có nhau c ho đời thắm tươi 
 [F]                [Am]      [Dm] 
Và rồi mỗi sáng anh trông thấy e m luôn mỉm cườ i 
 [Bb]              [F]     [C] 
Giống ánh nắng mai làm ấm trá i tim anh. 
 

 [Dm]                 [F]    
Ngọt ngào yêu thương đôi ta sẽ mãi n ồng nàn 
 [Bb]               [F]       
Mình cùng bên nhau dưới mái ấm x inh thật xinh 
 [Dm]               [F]         
Và từng đêm thâu mong nhau những giấc thật dịu dàng 
 [Bb]              [C]    
Trọn đời anh luôn yêu em thôi em nhé. 
 

  [F]         [Am]    
Bê n em dấu yêu đôi ta đắm say 
 [Bb]             [C]          
Lời nồng nàn yêu thương sẽ k hông phai trong tim 
 [F]              [Am]      [Dm] 
T a luôn có nhau mong tình yêu không đổi màu 
      [Bb]             [C] 
Dù đời có bao điều khó khăn và dắng ca y. 
 

 [F]          [Am]   
B ên em dấu yêu đôi ta đắm say 
  [Bb]             [C]         
Lờ i nồng nàn yêu thương sẽ khô ng phai trong tim 
 [F]                [Am]    [Dm] 
T a luôn có nhau mong tình yêu khô ng đổi màu 
     [Bb]              [C]         [F] 
Dù đời có bao điều khó khăn và dắng ca y...mãi yêu người. 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com