1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giấc mơ nhiệm màu

Cuộn trang

[A] [E] [F#m] Tôi là ai mà Ch úa đã gọi tô i. [D] [B] [E] Tôi là ch i mà, Ngài đ ã cứu vớt t ôi [A] [C#] [F#m] Một ngày ki a lời Ngài đã đến trong tâm hồ n, biến đổi tôi. [D] [B] [E] Lòng vui sướ ng trong Ngài, vì được đi với Cha [A] [E] [F#m] Khi gần C ha lòng m ãi luôn bình an. [D] [B] [E] Cho dù kh i gặp hiểm n guy hay khổ đau. [A] [C#] Lòng vẫn bi ết Ngài hằng là Đấn g yêu thương [F#m] Ôi tình yêu mãi không thay dời [D] [B] [E] Suốt đời co n, Ngài là C húa vua quyền o a [F#] [D#m] Je sus, Ngài là ánh sáng của đời con [B] Lời Cha lu ôn là nguồn hằng sống [C#] Ngài ban c ho giấc mơ nhiệm màu [F#] [D#m] J esus, lòng con vui s ướng khi gần Cha [B] Đời con n ay thuộc về ngài mãi [C#] [F#] Vì quyền n ăng ngài đã đắc thắng khắp trần g ian [A] [E] [F#m] Xin m ời anh về với Vua tình yêu, [D] [B] [E] Như đàn na i tìm được nơi su ối mát tro ng [A] [C#] [F#m] Mọi vi nh hoa đời này vô ngh ĩa nếu cuộc đời thiếu tình Cha [D] [B] [E] Lòng Cha m ãi mong chờ, “về đây hỡi con” [A] [E] [F#m] Trên đồi x ưa ngài ph ó thân vì anh [D] [B] [E] Trong Hồng â n Ngài, tội l ỗi sẽ trắng tro ng. [A] [C#] Vì Ngài sốn g lại rồi, hỡi thế gian ơi [F#m] Nghi ng ờ chi hãy mau quay về [D] [B] [E] Mái nhà C ha và cùng hát vang lời c a.

Video hướng dẫn