highlight chords
				                [A]    [E]      [F#m] 
Tôi là ai mà Ch úa đã gọi tô i. 
     [D]      [B]     [E] 
Tôi là ch i mà, Ngài đ ã cứu vớt t ôi 
      [A]      [C#]        [F#m]       
Một ngày ki a lời Ngài đã đến trong tâm hồ n, biến đổi tôi. 
       [D]       [B]       [E]  
Lòng vui sướ ng trong Ngài, vì được đi với Cha 
 

     [A]    [E]      [F#m] 
Khi gần C ha lòng m ãi luôn bình an. 
     [D]      [B]      [E]  
Cho dù kh i gặp hiểm n guy hay khổ đau. 
      [A]         [C#]     
Lòng vẫn bi ết Ngài hằng là Đấn g yêu thương 
       [F#m]        
Ôi tình yêu mãi không thay dời 
      [D]      [B]       [E] 
Suốt đời co n, Ngài là C húa vua quyền o a 
 

  [F#]       [D#m]        
Je sus, Ngài là ánh sáng của đời con 
      [B]           
Lời Cha lu ôn là nguồn hằng sống 
      [C#]          
Ngài ban c ho giấc mơ nhiệm màu 
 [F#]         [D#m]       
J esus, lòng con vui s ướng khi gần Cha 
     [B]          
Đời con n ay thuộc về ngài mãi 
      [C#]                [F#] 
Vì quyền n ăng ngài đã đắc thắng khắp trần g ian 
 

   [A]    [E]      [F#m]  
Xin m ời anh về với Vua tình yêu, 
      [D]        [B]     [E] 
Như đàn na i tìm được nơi su ối mát tro ng 
    [A]          [C#]     [F#m]         
Mọi vi nh hoa đời này vô ngh ĩa nếu cuộc đời thiếu tình Cha 
      [D]        [B]    [E]  
Lòng Cha m ãi mong chờ, “về đây hỡi con” 
 

      [A]     [E]     [F#m] 
Trên đồi x ưa ngài ph ó thân vì anh 
       [D]      [B]       [E]  
Trong Hồng â n Ngài, tội l ỗi sẽ trắng tro ng. 
      [A]       [C#]      
Vì Ngài sốn g lại rồi, hỡi thế gian ơi 
    [F#m]          
Nghi ng ờ chi hãy mau quay về 
     [D]     [B]       [E] 
Mái nhà C ha và cùng hát vang lời c a. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giấc mơ nhiệm màu

				                [A]    [E]      [F#m] 
Tôi là ai mà Ch úa đã gọi tô i. 
     [D]      [B]     [E] 
Tôi là ch i mà, Ngài đ ã cứu vớt t ôi 
      [A]      [C#]        [F#m]       
Một ngày ki a lời Ngài đã đến trong tâm hồ n, biến đổi tôi. 
       [D]       [B]       [E]  
Lòng vui sướ ng trong Ngài, vì được đi với Cha 
 

     [A]    [E]      [F#m] 
Khi gần C ha lòng m ãi luôn bình an. 
     [D]      [B]      [E]  
Cho dù kh i gặp hiểm n guy hay khổ đau. 
      [A]         [C#]     
Lòng vẫn bi ết Ngài hằng là Đấn g yêu thương 
       [F#m]        
Ôi tình yêu mãi không thay dời 
      [D]      [B]       [E] 
Suốt đời co n, Ngài là C húa vua quyền o a 
 

  [F#]       [D#m]        
Je sus, Ngài là ánh sáng của đời con 
      [B]           
Lời Cha lu ôn là nguồn hằng sống 
      [C#]          
Ngài ban c ho giấc mơ nhiệm màu 
 [F#]         [D#m]       
J esus, lòng con vui s ướng khi gần Cha 
     [B]          
Đời con n ay thuộc về ngài mãi 
      [C#]                [F#] 
Vì quyền n ăng ngài đã đắc thắng khắp trần g ian 
 

   [A]    [E]      [F#m]  
Xin m ời anh về với Vua tình yêu, 
      [D]        [B]     [E] 
Như đàn na i tìm được nơi su ối mát tro ng 
    [A]          [C#]     [F#m]         
Mọi vi nh hoa đời này vô ngh ĩa nếu cuộc đời thiếu tình Cha 
      [D]        [B]    [E]  
Lòng Cha m ãi mong chờ, “về đây hỡi con” 
 

      [A]     [E]     [F#m] 
Trên đồi x ưa ngài ph ó thân vì anh 
       [D]      [B]       [E]  
Trong Hồng â n Ngài, tội l ỗi sẽ trắng tro ng. 
      [A]       [C#]      
Vì Ngài sốn g lại rồi, hỡi thế gian ơi 
    [F#m]          
Nghi ng ờ chi hãy mau quay về 
     [D]     [B]       [E] 
Mái nhà C ha và cùng hát vang lời c a. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com