1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giao ước

Lm. Ánh Đăng - Nguyễn Địa Đàng

Nguồn: thanhcavietnam.net