highlight chords
				              [F#m]           [A]  
... Cố gắng nắm lấy đôi tay n ày, 
            [D]      [E]        [A] 
nhưng nay phải buông xu ống,trong lòn g nghe giá buốt. 
     [Bm]             [E]            [A]  
Giấc mơ qua theo muôn người đi rất xa, đôi bàn tay anh vẫn nắm, 
               [E]    
không cho trôi đi những yêu thương. 
 

  [F#m]            [E]     
.. .Nắng thức cuối phố hương c on đường, 
            [Bm]    [E]      [A] 
như đôi ta cùng chung b ước, bên c ạnh anh có nh ớ. 
     [F#m]          [E]            [D]  
Vẫn đôi t ay, từng ôm em mà đến nay,chỉ anh đây vẫn mãi mãi, 
               [E] 
vẫn mãi nơi đây ngóng trông e m. 
 

  [F#m]    [C#m]     [D]      [A]    
Lá rơi giữa th ềm xưa, còn nhớ hơi ấm ng ày mưa, 
      [Bm]           [C#m]     [D]      [E]   
giữ trong l òng yêu thương từng ngà y bên anh, dì u em những kỷ niệm. 
 [F#m]       [C#m]   [E]        [F#m] 
G ió như đã buồn th êm, nhẹ k hóc bên mây từng đêm, 
      [Bm]       [C#m]         [D]        [E]  
gió mây bu ồn nhưng đâu th ể buồn hơn anh, lệ r ơi xuống thật nh anh. 
       [F#]    [E]        [D]      [A]  
Từ ngày em x a đôi vòng tay anh luôn vẫn chờ em về đ ây. 
   [D]       [C#m]     [D]        [E] 
Hạ về thu đi rồi đô ng trôi qua n hưng em vẫn rời x a. 
     [F#m]        [C#m]     [D]      [A] 
Bờ vai ấ m áp trong mùa đôn g bên em vẫn chờ anh vẫn m ơ, 
    [D]         [C#m]     [F#m] 
để một ngày đôi ta sẽ mãi bên cạnh nh au!. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gió đông ấm áp

				              [F#m]           [A]  
... Cố gắng nắm lấy đôi tay n ày, 
            [D]      [E]        [A] 
nhưng nay phải buông xu ống,trong lòn g nghe giá buốt. 
     [Bm]             [E]            [A]  
Giấc mơ qua theo muôn người đi rất xa, đôi bàn tay anh vẫn nắm, 
               [E]    
không cho trôi đi những yêu thương. 
 

  [F#m]            [E]     
.. .Nắng thức cuối phố hương c on đường, 
            [Bm]    [E]      [A] 
như đôi ta cùng chung b ước, bên c ạnh anh có nh ớ. 
     [F#m]          [E]            [D]  
Vẫn đôi t ay, từng ôm em mà đến nay,chỉ anh đây vẫn mãi mãi, 
               [E] 
vẫn mãi nơi đây ngóng trông e m. 
 

  [F#m]    [C#m]     [D]      [A]    
Lá rơi giữa th ềm xưa, còn nhớ hơi ấm ng ày mưa, 
      [Bm]           [C#m]     [D]      [E]   
giữ trong l òng yêu thương từng ngà y bên anh, dì u em những kỷ niệm. 
 [F#m]       [C#m]   [E]        [F#m] 
G ió như đã buồn th êm, nhẹ k hóc bên mây từng đêm, 
      [Bm]       [C#m]         [D]        [E]  
gió mây bu ồn nhưng đâu th ể buồn hơn anh, lệ r ơi xuống thật nh anh. 
       [F#]    [E]        [D]      [A]  
Từ ngày em x a đôi vòng tay anh luôn vẫn chờ em về đ ây. 
   [D]       [C#m]     [D]        [E] 
Hạ về thu đi rồi đô ng trôi qua n hưng em vẫn rời x a. 
     [F#m]        [C#m]     [D]      [A] 
Bờ vai ấ m áp trong mùa đôn g bên em vẫn chờ anh vẫn m ơ, 
    [D]         [C#m]     [F#m] 
để một ngày đôi ta sẽ mãi bên cạnh nh au!. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com