1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giờ nào Chúa đến

Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Thế Thông
Nguồn: thanhcavietnam.net