Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt buồn

Cuộn trang

[C] Tôi đi giữa dòng [Em] đời một [F] khung trời xanh [Dm] biếc [G] Giọt buồn nào lắng đọng rơi [Em] xuống đáy hồn [G7] tôi [C] Làm sao em biết [Em] được [Fm] những sáng mờ hơi [C] sương [Dm] Làm sao em biết được [G7] giữa hồn tôi tơ [C] vương [E7] Mai em về bên [Am] mái [Dm] sóng nhỏ chao [F] lòng thuyền [Em] Sao em đành lỗi [G7] hẹn [Dm] nón không buồn [G7] che nghiêng [C] Ngày xưa em là thơ [Am] ngày xưa em là [Dm] mộng Giữa hồn tôi còn [G7] đọng những giọt buồn ngày [Dm] xưa [C] Tình yêu không là mơ [Am] tình yêu không là [Dm] mộng Giữa hồn tôi còn [G7] đọng những giọt buồn ngày [C] xưa

Loading...