Giọt buồn

≣≣
[C] Tôi đi giữa dòng [Em] đời một [F] khung trời xanh [Dm] biếc
[G] Giọt buồn nào lắng đọng rơi [Em] xuống đáy hồn [G7] tôi
[C] Làm sao em biết [Em] được [Fm] những sáng mờ hơi [C] sương
[Dm] Làm sao em biết được [G7] giữa hồn tôi tơ [C] vương
[E7] Mai em về bên [Am] mái [Dm] sóng nhỏ chao [F] lòng thuyền
[Em] Sao em đành lỗi [G7] hẹn [Dm] nón không buồn [G7] che nghiêng
[C] Ngày xưa em là thơ [Am] ngày xưa em là [Dm] mộng
Giữa hồn tôi còn [G7] đọng những giọt buồn ngày [Dm] xưa
[C] Tình yêu không là mơ [Am] tình yêu không là [Dm] mộng
Giữa hồn tôi còn [G7] đọng những giọt buồn ngày [C] xưa
Danh sách hợp âm (Click để tắt)