1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt lệ thống hối (Karaoke)

Tâm Bảo
Nguồn: thanhcavietnam.net