1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt nước mắt hai cuộc đời

Cuộn trang

1. Nhiều đêm lặng [Am] lẽ âm thầm lệ rơi chứa chan Thương cảm đời [A7] tôi sao nhiều xót xa bẽ [Dm] bàng Trời đã vô [F] tình gieo [G] chi bao lầm [C] lỡ Người mang hai cuộc [G] đời mang nỗi [Em] sầu niềm đau [Am] rã rời ĐK: Từ [C] lúc tôi sinh ra [Am] đời mang [A7] trọn niềm đơn [Dm] côi Người xa lánh bạn chê [Am] cười nỗi buồn ai hiểu cho [Dm] lòng Đời sao phủ [Am] phàng ngậm ngùi với trái [G] ngang [Em] Một giọt nước [G] mắt khóc cho hai [Am] cuộc đời 2. Niềm vui liệm [Am] chết theo một người không lối đi Không nẻo tình [A7] yêu không lời thiết tha ngọt [Dm] ngào Nhìn thế gian [F] cười người [G] an vui trong hạnh [C] phúc Rồi đau thương riêng [G] mình cho kiếp [Em] người quá nhiều [Am] bạc đen

Video hướng dẫn