highlight chords
				              [E]                [Am]        [Am6] 
Nếu quên em thật rồi anh không tìm về lại nơi chốn cũ 
  [E]           [Am] [Am6] 
Nếu quên em anh không còn buồn 
     [F#m]      [Am6]        [E]   
Anh muốn thật lâu mình không gặp nhau nữa nhé.. 
    [Am]    [Am6]  [Am]   [E]       
Cho cố quên một người anh đã yêu thật nhiều 
 

          
Đoạn sau tương tự: 
 

                             
Nếu bên nhau là buồn anh không cần mình phải bên nhau mãi 
               
Nếu xa nhau em vui nhiều hơn 
                       
Tan vỡ thật sao, mình không tìm nhau nữa sao 
                    
Em sẽ vui hơn thôi, em sẽ quên anh thôi 
 

  
Đk: 
  [A]  [B]       [E]          
Vẫn biết ta xa nhau để thấy ta cần nhau hơn 
  [A] [B]         [E]   
Lúc đó ta yêu nhau nhiều hơn.. 
   [A]      [B]       [G#]  
Nhưng sao hôm nay đã mất em thật rồi. 
      [C#m] [Am]   [Am6]      
Để lúc tìm nhau biết em đang nơi đâu? 
  [Am]    [B7]  
Tim anh quặn đau.. 
  [A] [B]         [E]          
Em đã quên anh chưa hay vẫn còn chờ mong nữa 
   [A] [B]        [E]    
Chẳng có ai yêu em nhiều hơn anh 
  [A]     [B]           [G#]          [C#m] 
Dù mình phải xa cách nhau, có một người luôn thương nhớ em 
  [Am]     [Am6]       [E]  
Giữ anh đi.. ta mãi sẽ thuộc về nhau 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giữ anh đi [E] - Lê Hiếu

				              [E]                [Am]        [Am6] 
Nếu quên em thật rồi anh không tìm về lại nơi chốn cũ 
  [E]           [Am] [Am6] 
Nếu quên em anh không còn buồn 
     [F#m]      [Am6]        [E]   
Anh muốn thật lâu mình không gặp nhau nữa nhé.. 
    [Am]    [Am6]  [Am]   [E]       
Cho cố quên một người anh đã yêu thật nhiều 
 

          
Đoạn sau tương tự: 
 

                             
Nếu bên nhau là buồn anh không cần mình phải bên nhau mãi 
               
Nếu xa nhau em vui nhiều hơn 
                       
Tan vỡ thật sao, mình không tìm nhau nữa sao 
                    
Em sẽ vui hơn thôi, em sẽ quên anh thôi 
 

  
Đk: 
  [A]  [B]       [E]          
Vẫn biết ta xa nhau để thấy ta cần nhau hơn 
  [A] [B]         [E]   
Lúc đó ta yêu nhau nhiều hơn.. 
   [A]      [B]       [G#]  
Nhưng sao hôm nay đã mất em thật rồi. 
      [C#m] [Am]   [Am6]      
Để lúc tìm nhau biết em đang nơi đâu? 
  [Am]    [B7]  
Tim anh quặn đau.. 
  [A] [B]         [E]          
Em đã quên anh chưa hay vẫn còn chờ mong nữa 
   [A] [B]        [E]    
Chẳng có ai yêu em nhiều hơn anh 
  [A]     [B]           [G#]          [C#m] 
Dù mình phải xa cách nhau, có một người luôn thương nhớ em 
  [Am]     [Am6]       [E]  
Giữ anh đi.. ta mãi sẽ thuộc về nhau 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com