1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giữa đêm mong đợi

Cuộn trang

1. Con đường [Dm] vắng ướt [Gm] mưa im [A] lìm trong nắng [Dm] chiều Căn nhà [Gm] tôi hắt [A] hiu gió lùa qua mái [Dm] xiêu Mây [A] trời úa trên [Gm] cao cuối [A] đường nắng còn vương Đêm dần [Dm] xuống gió [Gm] lên lá [A] vàng rơi trước [Dm] thềm Sương mù [Gm] giăng che [Bb] lối gió [Gm] thôi ru trời [A] đêm Trong vùng tối mênh [Gm] mông có [A] người đó hay [Dm] không? ĐK: Tường [Dm] rêu vây đời cay [F] đắng Gió [Am] mưa [Dm] nhàu nát màn [Gm] thêu Người [A] đến đây hồng ấm nơi [Dm] này Người đến [A] cho [Dm] vòng tay 2. Con đường [Dm] vắng uốn [Gm] quanh gió [A] đùa bay lá [Dm] vàng Căn nhà [Gm] tôi bỗng [A] vui như mùa xuân mới [Dm] sang Có [A] người khách qua [Gm] thăm tiếng [A] cười nghe rộn vang Hoa vừa [Dm] hé đón [Gm] sương im [A] nằm nghe tiếng [Dm] thầm Trăng vừa [Gm] lên len [Bb] lén núp [Gm] bên khu đồi [A] hoang Bóng người giữa đêm [Gm] trăng có [A] còn đến hay [Dm] chăng?

Video hướng dẫn