1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gò Công hồng trang sử

Cuộn trang

1. Cuối dòng sông Cửu [Em] Long, trước [Am] mặt nhìn biển [D] Đông Bên [G] cửa con sông [C] Tiền, quê [Bm] tôi Gò [Em] Công Đây [D] quê hương Trương Định tranh [Em] đấu Đất thiêng liêng [B7] ngàn đời khắc ghi sử [Em] hồng Còn [Am] nghe quân reo, trống dồn Trại [Em] cá Ai về rừng [C] lá với Gia Thuận lừng [B7] vang Súng [Em] thép đạn thần [Am] công, ghi dấu ngày liệt [D] oanh Bao hờn căm đừng [Bm] dậy, chống [B7] quân thù ngoại [Em] xăm 2. Cuối dòng sông Cửu [Em] Long, trước [Am] mặt nhìn biển [D] Đông Bên [G] cửa con sông [C] Tiền, quê [Bm] tôi Gò [Em] Công Nghe [D] đêm đêm sinh động âm [Em] sóng Phú Đông xanh [B7] màu đời mới trên nông [Em] trường Mùa [Am] xinh xinh bông lúa đồng tươi [Em] mát Mẹ cười biển [C] nắng, xuyến xao dòng Tiền [B7] Giang Trái [Em] chín vườn xum [Am] xuê, hương lúa nồng nàn [D] bay Ghe tàu ra biển [Bm] rộng, cá [B7] tôm về quê [Em] hương * Trái [Em] chín vườn xum [Am] xuê, hương lúa nồng nàn [D] bay Ghe tàu ra biển [Bm] rộng, cá [B7] tôm về quê [Em] hương Trái [Em] chín vườn xum [Am] xuê, hương lúa nồng nàn [D] bay Con tàu ra gió [Bm] lộng, đất [B7] quê mình Gò [Em] Công

Video hướng dẫn