1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gọi tên em chút Thảo sớm mai

Cuộn trang

[Am] [G] Gọi tên e m giữa nỗi nhớ ư ớc ao [F] Giữa biển vắng khát khao [E] Tiếng gió thét gào con sóng. [Am] [G] Tìm tê n em dưới cát trắn g mênh mông [F] Biết sóng cuốn xô không? [Em] Xin còn lời trông ngón g... [C] [G] Gọi tên em khi ban mai nắng lê n [F] Khi sương rơi giữa đ êm [C] Gọi mãi những khi hoàn g hôn. [C] [E] Và con s óng cứ khát khao vô b ờ [F] Để biết chút mong c hờ [G] Biển nhớ gọi thầm tê n em. [Am] [G] Gọi tên e m, dẫu gió cuốn s óng xô [F] Dẫu dọc cát nhấp nh ô [Em] Xin mưa êm đềm qua phố. Biển yêu em, chút tháo gió mai Đá núi khắc tên em, ghi vào trái tim anh.....

Video hướng dẫn