highlight chords
				                 [Am]       [G]   
Gọi tên e m giữa nỗi nhớ ư ớc ao 
          [F]   
Giữa biển vắng khát khao 
        [E]       
Tiếng gió thét gào con sóng. 
    [Am]        [G]      
Tìm tê n em dưới cát trắn g mênh mông 
      [F]       
Biết sóng cuốn xô không? 
            [Em]  
Xin còn lời trông ngón g... 
 

      [C]          [G]
Gọi tên em khi ban mai nắng lê n 
           [F] 
Khi sương rơi giữa đ êm 
            [C]   
Gọi mãi những khi hoàn g hôn. 
     [C]          [E] 
Và con s óng cứ khát khao vô b ờ 
          [F] 
Để biết chút mong c hờ 
           [G]   
Biển nhớ gọi thầm tê n em. 
 

     [Am]        [G]   
Gọi tên e m, dẫu gió cuốn s óng xô 
          [F] 
Dẫu dọc cát nhấp nh ô 
          [Em]  
Xin mưa êm đềm qua phố. 
 

                
Biển yêu em, chút tháo gió mai 
                        
Đá núi khắc tên em, ghi vào trái tim anh..... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gọi tên em chút Thảo sớm mai

				                 [Am]       [G]   
Gọi tên e m giữa nỗi nhớ ư ớc ao 
          [F]   
Giữa biển vắng khát khao 
        [E]       
Tiếng gió thét gào con sóng. 
    [Am]        [G]      
Tìm tê n em dưới cát trắn g mênh mông 
      [F]       
Biết sóng cuốn xô không? 
            [Em]  
Xin còn lời trông ngón g... 
 

      [C]          [G]
Gọi tên em khi ban mai nắng lê n 
           [F] 
Khi sương rơi giữa đ êm 
            [C]   
Gọi mãi những khi hoàn g hôn. 
     [C]          [E] 
Và con s óng cứ khát khao vô b ờ 
          [F] 
Để biết chút mong c hờ 
           [G]   
Biển nhớ gọi thầm tê n em. 
 

     [Am]        [G]   
Gọi tên e m, dẫu gió cuốn s óng xô 
          [F] 
Dẫu dọc cát nhấp nh ô 
          [Em]  
Xin mưa êm đềm qua phố. 
 

                
Biển yêu em, chút tháo gió mai 
                        
Đá núi khắc tên em, ghi vào trái tim anh..... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com