highlight chords
				             [Am7]             [Dm7]     
O nce there was a way to get ba ck homeward 
 [G7]           [C]      
On ce there was a way to ge t back home 
 [Em]     [Am]       [Dm]  
Sl eep pretty darling do not cry 
  [G7]        [C]   
And I will sing a lu llaby 
 

  [C]       [F]     [C]  
Gol den slumbers f ill your ey es 
 [C]       [F]      [C]  
Sm iles awake you when you ri se 
  [Em]      [Am]      [Dm] 
Sle ep pretty dar ling do not c ry 
 [G7]        [C]    
An d I will sing a l ullaby 
 

 [Am7]             [Dm7]     
On ce there was a way to get ba ck homeward 
 [G7]            [C]      
On ce there was a way to get back home 
 [Em]     [Am]      [Dm]  
Sl eep pretty d arling do not cry 
 [G7]        [C]   
An d I will sing a lu llaby 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Golden slumbers - The Beatles

				             [Am7]             [Dm7]     
O nce there was a way to get ba ck homeward 
 [G7]           [C]      
On ce there was a way to ge t back home 
 [Em]     [Am]       [Dm]  
Sl eep pretty darling do not cry 
  [G7]        [C]   
And I will sing a lu llaby 
 

  [C]       [F]     [C]  
Gol den slumbers f ill your ey es 
 [C]       [F]      [C]  
Sm iles awake you when you ri se 
  [Em]      [Am]      [Dm] 
Sle ep pretty dar ling do not c ry 
 [G7]        [C]    
An d I will sing a l ullaby 
 

 [Am7]             [Dm7]     
On ce there was a way to get ba ck homeward 
 [G7]            [C]      
On ce there was a way to get back home 
 [Em]     [Am]      [Dm]  
Sl eep pretty d arling do not cry 
 [G7]        [C]   
An d I will sing a lu llaby 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com