highlight chords
Intro:
[Em] [D] [G] [C] [Em] [D] [G]
[C] [Em] [D] [G]
[C] [Em] [D] [G]
.
[G]What I [D]thought wasn't [G]mine
[D]In the [G]light
Was [D]one of a [Em]kind,
A [D]precious pearl
[G]When I [D]wanted to [G]cry
I [Fm]couldn't cause [G]I
[D]Wasn't [Em]allowed
.
[Em]Go [C]menasai, [G]for [D]everything
[Em]Go [C]menasai, I [G]know I let you [D]down
[Em]Gomenasai [C]till the [G]end
I never [D]needed a [Em]friend
Like [C]I do [Cadd9]now
.
[G]What I [D]thought wasn't [G]all
So [C]innocent
[G]Was a [D]delicate [G]doll
Of [C]porcelain
[G]When I [D]wanted to call [G]you
And [Fm]ask you for [G]help
I [D]stopped [Em]myself
.
[Em]Go [C]menasai, [G]for [D]everything
[Em]Go [C]menasai, [G]I know I let [D]you down
[Em]Gomenasai [C]till the [G]end
I never [D]needed a [Em]friend
Like I [C]do [Cadd9]now
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gomenasai

N/A
Intro:
[Em] [D] [G] [C] [Em] [D] [G]
[C] [Em] [D] [G]
[C] [Em] [D] [G]
.
[G]What I [D]thought wasn't [G]mine
[D]In the [G]light
Was [D]one of a [Em]kind,
A [D]precious pearl
[G]When I [D]wanted to [G]cry
I [Fm]couldn't cause [G]I
[D]Wasn't [Em]allowed
.
[Em]Go [C]menasai, [G]for [D]everything
[Em]Go [C]menasai, I [G]know I let you [D]down
[Em]Gomenasai [C]till the [G]end
I never [D]needed a [Em]friend
Like [C]I do [Cadd9]now
.
[G]What I [D]thought wasn't [G]all
So [C]innocent
[G]Was a [D]delicate [G]doll
Of [C]porcelain
[G]When I [D]wanted to call [G]you
And [Fm]ask you for [G]help
I [D]stopped [Em]myself
.
[Em]Go [C]menasai, [G]for [D]everything
[Em]Go [C]menasai, [G]I know I let [D]you down
[Em]Gomenasai [C]till the [G]end
I never [D]needed a [Em]friend
Like I [C]do [Cadd9]now

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com