highlight chords
				             

 [A]      [E]   
G ood day suns hine 
 [A]      [E]   
G ood day suns hine 
 [D7]        
Go od day sunshine 
 

      [G]      [E7]      [A7] 
I need to la ugh, and when the sun is o ut 
 [D7]              [G]   
I "ve got something I can laugh about 
      [E7]       [A7] 
I feel good , in a special w ay 
 [D7]           [G]    
I" m in love and it"s a sun ny day 
 

 [A]       [E]  
G ood day sunshi ne 
 [A]     [E]   
G ood day sun shine 
 [D7]        
Go od day sunshine 
 

       [G]      [E7]     [A7] 
We take a wal k, the sun is shining dow n 
 [D7]        [G]        [E7]  
Bu rns my feet as th ey touch the gro und 
 

 [A]      [E]  
G ood day sunsh ine 
 [A]      [E]   
G ood day suns hine 
 [D7]       
G ood day sunshin 
 

     [G]     [E7]    [A7] 
Then we li e beneath a shady tr ee 
 [D7]         [G]     
I love her and she"s l oving me 
       [E7]         [A7]     
She feels goo d, she know she"s lo oking fine 
 [D7]           [G]      
I" m so proud to know that she is mine 
 

 [A]      [E]  
Go od day sunsh ine 
  [A]     [E]   
Goo d day suns hine 
 [G7]        
Go od day sunshine 
 

 [A]     [E]   
Go od day sun shine 
 [A]      [E]  
Go od day sunsh ine 
 [D7]        
Go od day sunshine 
 

  [A]     [E]   
Goo d day suns hine 
  [A]     [E]   
Goo d day suns hine 
 [D7]        
G ood day sunshine 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Good day sunshine - The Beatles

				             

 [A]      [E]   
G ood day suns hine 
 [A]      [E]   
G ood day suns hine 
 [D7]        
Go od day sunshine 
 

      [G]      [E7]      [A7] 
I need to la ugh, and when the sun is o ut 
 [D7]              [G]   
I "ve got something I can laugh about 
      [E7]       [A7] 
I feel good , in a special w ay 
 [D7]           [G]    
I" m in love and it"s a sun ny day 
 

 [A]       [E]  
G ood day sunshi ne 
 [A]     [E]   
G ood day sun shine 
 [D7]        
Go od day sunshine 
 

       [G]      [E7]     [A7] 
We take a wal k, the sun is shining dow n 
 [D7]        [G]        [E7]  
Bu rns my feet as th ey touch the gro und 
 

 [A]      [E]  
G ood day sunsh ine 
 [A]      [E]   
G ood day suns hine 
 [D7]       
G ood day sunshin 
 

     [G]     [E7]    [A7] 
Then we li e beneath a shady tr ee 
 [D7]         [G]     
I love her and she"s l oving me 
       [E7]         [A7]     
She feels goo d, she know she"s lo oking fine 
 [D7]           [G]      
I" m so proud to know that she is mine 
 

 [A]      [E]  
Go od day sunsh ine 
  [A]     [E]   
Goo d day suns hine 
 [G7]        
Go od day sunshine 
 

 [A]     [E]   
Go od day sun shine 
 [A]      [E]  
Go od day sunsh ine 
 [D7]        
Go od day sunshine 
 

  [A]     [E]   
Goo d day suns hine 
  [A]     [E]   
Goo d day suns hine 
 [D7]        
G ood day sunshine 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com